Handelsøkonomer fra Dania udøver innovation i praksis hos ledelsesrådgiver

En fysisk transportabel løsning var opgaven, da tre handelsøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Dania startede innovationsproces op med Susan Winther. Historien er et godt eksempel på innovativt samarbejde mellem en virksomhed og studerende fra Dania.
nyhed

Erhvervsakademi Dania i Silkeborg uddanner handelsøkonomer med speciale i innovation. Handelsøkonomerne bliver med uddannelsen i stand til at planlægge og afvikle innovationsprocesser i erhvervslivet. Derfor var det oplagt, at de tre studerende Mathias Vinther Rasmussen, Louise Hvam og Thomas Friedrich i foråret 2014 fik en innovationsopgave af Susan Winther. Susan Winther har siden 1997 arbejdet med ledelse som omdrejningspunkt for udvikling af virksomheder.

Fysisk udfordring til de unge studerende

To måneders forløb med fokus på at skabe et fysisk rum, som virksomheder kan bruge som arbejdsfællesskab til udvikling, gav anledning til mange tanker både hos de studerende og hos Susan Winther. ”De unge studerende spiller ind uden filter. De kender ikke altid til, hvordan det foregår i virksomhederne, så de spiller ind med alt, og det er positivt,” fortæller Susan, der gerne vil give et bidrag i forhold til unge mennesker, der skal bearbejde teorien fra studierne på en anden måde. Virksomhedsudvikleren uddyber: ”Jeg ser mange muligheder i de studerende, fordi de har en anden tilgang, og fx tænker meget mere digitalt. Og det er ofte i krydsfeltet mellem forskellige ”verdener”, der udvikles noget ganske særligt godt”.

Innovation i praksis giver mening for begge parter

Samarbejdet er resulteret i flere gode ideer, som Susan Winther indtil videre ruger videre på. Mobile vægge med forskellige overskrifter kunne blive en visuel løsning, som rådgiveren i fremtiden kunne anvende on location i de virksomheder, som ønsker Susans rådgivning i forhold til udvikling. Overskrift er ”Færdighederne og metoder til at færdes konstruktivt i et arbejdsfællesskab – og sammen eksekvere virksomhedsplanen”.

”At integrere et fysisk rum med fleksible vægge i dette arbejde kan være med til, at processen flyder bedre, til at synliggøre, hvad der er i fokus og aftalt, og endelig giver en anden fysisk kontekst grobund for at eksekvere hurtigt,” pointerer Susan Winther. Hun blev glad, da hun fik mails fra de tre studerende, der fortalte, at de til eksamen havde fået meget flotte karakterer for deres innovationsprojekt.

Susan Winther har været selvstændig siden 1997 efter 16 år som direktør i blandt andet Rockwool International – og arbejder i dag som bestyrelsesformand/medlem, sparringspartner og procesfacilitator. Susan er uddannet cand.oecon og Master i Forandringsledelse