Derfor laver produktionsteknologer mælkebøttedræbere

Hvorfor laver produktionsteknologer mælkebøttedræbere på Dania i Randers? Det er der faktisk mange grunde til. Udvikling af mælkebøttedræbere er et eksempel på at studerende lærer at tænke og arbejde innovativt. I den proces indgår de studerende også i forskellige faglige roller, som træner dem i at arbejde, som man gør i virkelighedens produktionsvirksomheder.
nyhed

Produktionsteknologer er ikke bare nogen, der producerer. Med stærke faglige kvalifikationer indgår de i mange roller i virksomheder.

Chris Chirholm, som er 4. semester produktionsteknologstuderende, fortæller om det at indgå i forskellige roller:” Jeg synes, at det er spændende at høre, hvad andre har at sige, når vi arbejder i teams, og gør en indsats for at fordybe mig i det de andre siger. Det er noget, vi har gjort gennem hele uddannelsen. Når jeg arbejder alene, er jeg nok mere fokuseret på resultatet. ”

”Når de studerende starter på studiet tænker de meget i at nå fem til et resultat”, fortæller underviser Laurids Dam. ”De udfordres til at bruge deres forskelige kompetencer i de mange roller, der er i en udviklingsproces. Fokus kommer væk fra output, og deres faglige og personlige kompetencer kommer mere i spil. På den måde gør vi dem bevidste om hvad de har at byde ind med i et job, og de trænes i den arbejdsform, som er på de fleste virksomheder.”

Ved at trænes i mange roller, bliver produktionsteknologerne også bevidste om helheden i produktionsvirksomheder. Underviser Joan Jørgensen uddyber: ”For fx at kunne optimere en kompleks produktion, skal man have en helhedsforståelse både for selve produktionen, men også omkring samspil med kunden, indkøb, økonomi mm.”

Innovationsprocesser og redskaber indgår i undervisningen på den toårige videregående uddannelse til produktionsteknolog

Idé-stafet er en af metoderne, som produktionsteknologer bruger, når de i en gruppe skal forbedre ideerne. På den måde sker udvikling i fællesskab, hvor hver enkelt kan byde ind med personlige og faglige kompetencer. Resultatet er gennemtænkte ideer udviklet af flere personer. Opgaven med at fremstille en bæredygtig mælkebøttedræber, er et godt eksempel på, at ideer forbedres gennem proces. Underviser Joan Jørgensen fortæller: ”Vi blander i sådanne projektforløb 1. og 3. semester studerende.  Evalueringen viser, at de studerende bliver langt mere bevidste om deres roller og input gennem en model, der hedder innovationsdiamanten. Her kan man være konceptudfolder, gartner, detektiv og hofnar.  Produktionsteknologstuderende Chris Chirholm siger om innovationsprojektet, at det var lidt svært at implementere disse roller, men at de virkelig forsøgte: ”Fx skal man som gartner sørge for at alle har det godt, lave kaffe og på den måde give ekstra energi til processen og teamet.”