Kandidat imponeret over hvordan bæredygtighed praktiseres i Danias undervisning

Birgitte Helbæk Marcussen, der netop har afsluttet sin uddannelse til Cand.Pæd. i didaktik, materiel kultur med kandidatspeciale, roser Danias undervisning i Skive. ”Jeg blev positivt overrasket over den gode sammenhæng, der er mellem strategiske tanker på underviser-niveau og så de handlinger, der sker i undervisningen og i samspillet med de studerende. Den sammenhæng er tæt og stabil og sikrer, at emnet bæredygtighed bliver integreret meget konkret og dynamisk i uddannelsen til produktionsteknolog.”
nyhed

Erhvervsakademi Dania uddanner produktionsteknologer i Skive. Det er en toårig videregående uddannelse, hvor en stor del af de studerende kommer med en erhvervsfaglig baggrund som fx maskintekniker eller kleinsmed.

Birgitte Helbæk Marcussen har som en del af sit speciale været med i undervisningen på Dania og oplevet, hvordan bæredygtighed og innovation, både på det teoretiske og praktiske plan, er en del af studiet. ”Jeg blev overraket over at se, hvordan underviserne slap de studerende løs, så de fik ejerskab over egen læring og med ledende spørgsmål blev ledt gennem deres læringsproces,” fortæller Birgitte begejstret.

birgitte helbæk

Alle er eksperter

Hun fortsætter: ”Videndeling er meget udpræget og velintegreret på uddannelsen til produktionsteknolog i Skive. Der eksisterer en særlig evne til at aktivere hinanden ind i hinandens projekter, så alle lærer og producerer noget sammen.”  Birgitte har i sin afhandling også observeret hvordan bæredygtighed præsenteres i andre organisationer. Forskellen mellem den meget værdiskabende tilgang på Dania i Skive og den tilgang som Birgitte fx har set det i mere formelle virksomhedssammenhænge er, at man her dels ikke har tid til at afprøve så mange ideer, og dels er styret af bundlinjetænkningen. Endelig er der ifølge Birgitte et mantra om, at man skal fremstå som ekspert. ”På produktionsteknolog-uddannelsen fremstår underviserne ikke som eksperter. De studerende bliver dannet til selv at være eksperter, og dermed formet ind i deres profession. Birgitte Helbæk Marcussen pointerer omkring bæredygtighedsområdet, at det har en karakter, som betyder at viden og kunnen må udvikles dynamisk og kollaborativt mellem forskellige faglige felter og professioner. Derfor er det centralt, at ’eksperten’ har en meget åben tilgang til sit felt.

Læringsproces fra Skive kan implementeres på andre uddannelser

Birgitte Helbæk Marcussen fokuserede på én uddannelse og med omdrejningspunkt i bæredygtighed kan man sige, at produktionsteknologuddannelsen måske ikke har så meget at gøre med mere klassiske business uddannelser. Til det siger Birgitte: ”Det underviserne praktiserer på produktionsteknolog-uddannelsen i Skive er reelt set ”open-ended learning”. Didaktikken bevæger sig i en trekant mellem underviser, fagindhold og den studerende, og med Birgittes ord er det allervigtigst at indholdet er dynamisk og formes løbende i samspillet med de studerende. Dette defineres som kollaborativ læring.

eksperter

”Det betyder også, at uanset fag og indhold, så kan man som ansvarlig for undervisningsforløb og uddannelsesplanlægning praktisere ”open-ended learning”, hvor den studerende fx indgår langt mere aktivt, da viden dannes fortløbende gennem handling,” afslutter Birgitte. Hun opfordrer undervisere til at være mere lydhøre, stille spørgsmål og være reflekterende omkring, hvordan man gør det. ”At turde udfordre normer eller kultur – satse og vove sig ud i ukendt land,” slutter kandidaten.

Birgitte Helbæk Marcussens kandidatspeciale omhandler kulturelle læreprocesser i krydsfeltet mellem bæredygtighed, produktion og forbrug, og hun er nu ansat i VIA som adjunkt på det erhvervspædagogiske område.