Efter 17 år som butiksansat ville Karina T. Storm skifte erhverv

Den nye lukkelov og familie matchede ikke længere sammen, så der skulle ske noget. Uddannelsen til administrationsøkonom på Erhvervsakademi Dania i Viborg blev starten på en ny karrierevej. ”To år på SU er OK rent økonomisk, når man har hus og familie. Og det at have børn, samtidig med at man læser, kan sagtens kombineres”, siger Karina, der fandt timerne i hverdagen til lektier.
nyhed

Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod jobs i både private og offentlige virksomheder

Karina Storm fortæller om den videregående uddannelse til administrationsøkonom: ”Den er rettet mod jobs både i den offentlige sektor og i private virksomheder. Valgfagene på uddannelsen er driftsøkonomi, HR jura eller velfærdsinnovation, så det er aktuelt mange steder.”

Aktuelle valgfag

”Selvom man ikke er tal-minded, kan man sagtens følge med.  Vi lærer om økonomi og beregninger på en praktisk måde, og det er anderledes, end da jeg gik i skole”, siger Karina. Man kan inden studiestart deltage på et brush-up kursus i økonomi, hvor man fx bliver opdateret inden for excel. Karina fortsætter: ”Vi er rigtig gode til at skrive projekter. Det gælder både den skriftlige del og den opsætningsmæssige del med kilder, metoder, beregninger, men især metode, da det indgår i faget administration, som kun administrationsøkonomerne har. Rent privat har jeg allerede brugt en del af mine nye færdigheder. Jeg sidder i en grundejerforening, hvor jeg har været med til at få ændret nogle ting. Det er sjovt, at kunne bruge det jeg har lært fra fagene jura og markedsoptimering på denne måde”.

Praktik er obligatorisk og kobler læring med praksis

Karina er i praktik på Ydelseskontoret i Viborg Kommune. Hun siger: ”To tredjedele fra holdet skal i praktik i det offentlige, resten i det private erhvervsliv. Mine opgaver på Ydelseskontoret bliver blandt andet at betjene borgere ved skranken, medvirke ved afgørelser i kontanthjælpssager og få kendskab til klagesager. Det er særligt jura, der kommer i spil, hvor jeg kan bruge det at kunne læse og forstå en lov. På Ydelseskontoret er det ’Lov om aktiv socialpolitik’, der bliver brugt til at træffe afgørelser.”

Afprøve færdigheder i den virkelige verden

Uddannelseskoordinator Louise Genefke oplever, at de studerende finder praktikplads i mange forskellige typer virksomheder og organisationer: ”Vi ser, at vores studerende generelt er delte i ønsker om praktik. Nogle vælger at tage praktik inden for det offentlige fx som sagsbehandler eller kvalitetskonsulent ved kommune eller region, mens andre foretrækker at få praktiske erfaringer i private virksomheder fx som HR-medarbejder eller projektkoordinator. Vi har desuden flere studerende, der vælger at tage til fx England, hvor de samtidig med praktik i en virksomhed følger fag på universitetet. Det er en fantastisk mulighed for at kunne få afprøvet sine færdigheder i den virkelige verden”.