Kina vil samarbejde med Dania

Erhvervsakademi Dania er netop blevet blåstemplet som en institution af høj kvalitet af det kinesiske undervisningsministerium. Det er til fordel for både danske og kinesiske studerende
nyhed

Den internationale chef for Dania, Lise Bøgild-Jakobsen, er en glad kvinde. Erhvervsakademi Dania er nemlig et af i alt 18 uddannelsesinstitutioner, som Kina har sagt god for og som nu får mulighed for at etablere et tæt samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner i Kina.

Det er en afgørende blåstempling for danske uddannelsesinstitutioner i forhold til at tiltrække kinesiske studerende på hele uddannelser eller udvekslingsophold.

Samtidig åbner det døren for fælles uddannelsesprojekter, som har stor bevågenhed i Kina, hvor regeringen arbejder hårdt på at udvikle de mellemlange videregående uddannelser for at få kvalificeret arbejdskraft nok de til kinesiske virksomheders behov. Endelig har det også en afgørende betydning for danske studerende fra de videregående uddannelsesinstitutioner, hvis de efter endt uddannelse ønsker at søge job i Kina.

"Dania i Hobro har i dag en 11 dages studietur til Shanghai og Beijing, ligesom Dania Games i Grenaa netop har indledt et samarbejde med Shanghai Tech om en pilotsommerskole i Shanghai. Den Internationale afdeling har tætte relation til Innovations Centret i Shanghai, ligesom vi for nuværende har en uformel samarbejdsaftale med Dong Hua University i Shanghai," fortæller Lise Bøgild-Jakobsen, der er international chef på Dania.

"Med den nye godkendelse i Kina håber vi på at kunne styrke mulighederne for danske studerende i Kina – ligesom vi ser muligheder for at tiltrække kinesiske studerende enten på udveksling eller som full-degree studerende," forklarer hun.

Bred dør åbnes

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind mener, at samarbejdet er til gavn for Danmark som helhed, da medarbejdere med internationale kompetencer er efterspurgt og afgørende for Danmarks konkurrenceevne. De kompetencer kan studerende blandt andet få via udveksling, projektorienterede forløb i internationale miljøer og ved at have internationale medstuderende.

”Det her er mere end blot en opdatering af en liste på en kinesisk hjemmeside. Det er en bred dør, der nu åbnes, så vores institutioner kan styrke deres samarbejde med for eksempel kinesiske eliteinstitutioner og derigennem kvaliteten af vores uddannelser. Samtidig kan et større samarbejde  være med at øge vores samhandel med Kina, der har vist stor interesse for dansk viden og velfærdsteknologi inden for flere af de områder, vores uddannelsesinstitutioner tilbyder," siger Søren Pind.

I 2015 læste 864 kinesere på en hel uddannelse i Danmark, og i studieåret 2014/15 var der 394 kinesiske studerende på studie- eller praktikophold i Danmark.