Talentmasse-konference: Uddannelsesminister holder oplæg

Deltag i den store afslutningskonference 21. august i projektet Fra Talentmasse til Entreprenørskab. Hør om mulighederne for samarbejde mellem virksomheder, organisationer og erhvervsakademierne som videninstitutioner.
nyhed

Erhvervsakademi Dania har siden projektets opstart ultimo 2011 været projektleder bag de mange aktiviteter inden for innovative undervisningsforløb, udvikling af undervisere samt iværksætterievents i samarbejde med virksomheder og organisationer. Sammen med regionens to andre erhvervsakademier - MidtVest og Aarhus - afholdes konference om hvad virksomheder kan få ud af at samarbejde med videninstitutionerne.

Programmet starter den 21. august kl. 12.00 i Herning, hvor uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen bl.a. holder oplæg om fordelene for en virksomhed ved at samarbejde med vidensinstitutionerne i Danmark. Hør fra Preben Gregersen om muligheder fra EU og Erhvervsstyrelsen. Bjerringbro-Silkeborg Håndbold og Frank Lajer fortæller om deres erfaringer, og familievejleder Lola Jensen giver gode råd til hvad, man kan få ud af de unge.

Se det fulde program her

Det er gratis at deltage. Senest tilmelding den 18. august til Sara på sip@eadania.dk