Kronjyder elsker efteruddannelse

Færre danskere end nogensinde før vælger at tage på efteruddannelse, men kronjyderne går mod strømmen. De vælger i stigende grad efter- og videreuddannelse på Erhvervsakademi Dania, og det er især de nye teknologiske uddannelser, som lokker
Af Anne-Mette Gyldenløv
nyhed

Aldrig har så få danskere valgt at tage på efteruddannelse som i 2016. På landsplan var 1,2 millioner personer på efteruddannelse i 2015, men sidste år var det tal kun på 871.523 personer ifølge Danmarks Statistik. Det er det laveste antal nogensinde i opgørelsens historie og et fald på 25 procent sammenlignet med året før

Helt anderledes ser det dog ud i det kronjyske, hvor Erhvervsakademi Dania sidste år havde rekordmange på efteruddannelse på campusserne i Hadsten, Randers og Hobro. Mens 861 personer valgte at læse en videregående uddannelse på deltid i 2015, var tallet i år 2016 på 1076 personer. Det er en stigning på 25 procent og går dermed stik mod landstendensen.

Det glæder naturligvis erhvervsdirektør ved Erhvervsakademi Dania, Birgitte Riise Bjærge, der er ansvarlig for efter- og videreuddannelsesområdet.

”Vi har gennem de sidste to år oprustet på efter- og videreuddannelse i det kronjyske med blandt andre flere dygtige konsulenter og flere deltidsuddannelser, og det giver pote. Vi er gået fra at være næsten usynlige på deltidsområdet inden for de teknologiske uddannelser til at være en synlig sparringspartner for det lokale erhvervsliv,” fortæller hun.

Nye efter- og videreuddannelser

Ser man nærmere på Erhvervsakademi Danias tal, viser det sig hurtigt, at det er de teknologiske efter- og videreuddannelser, som er en stor del af årsagen til de flere deltagere.

Mens der i 2014 ikke var en eneste person på en efter- og videreuddannelse inden for energi, innovation, produktion, el eller automation, deltog 173 personer i 2016 på netop et af de fag. Det skyldes, at man indtil for to år siden slet ikke havde teknologiske efter- og videreuddannelser på erhvervsakademiet, men det er der nu.

”Vi var primært et merkantilt erhvervsakademi, men i dag er vi langt mere tekniske. Vi er til for at understøtte det lokale erhvervsliv og den politiske dagsorden, og netop her ser vi i disse år en stor interesse for opkvalificering af faglærte inden for industrien. Lige nu kan virksomhederne ikke få medarbejdere med de rigtige kompetencer på det tekniske område, hvor faglærte skal kunne tale samme sprog som ingeniøren, samtidig med at de ikke kan undværes til en toårig videregående fuldtidsuddannelse. Der er med andre ord brug for teknologiske deltidsuddannelser i Kronjylland lige nu,” siger erhvervsdirektør Birgitte Riise Bjærge.

Derfor er efter- og videreuddannelser som el-installatør og energikonsulent kommet til, men også inden for produktionsoptimering og automation har Erhvervsakademi Dania udviklet nye efteruddannelser.

Bøvl minimeret med karrierecenter

Det er forskellige ting, som står i vejen for at tage efter- og videreuddannelse på landsplan. Det viser undersøgelser foretaget på vegne af regeringens Ekspertgruppe for Voksen-, Efter- og Videreuddannelse i foråret 2017. Her svarer virksomhederne, at de mange tilbud på efteruddannelsesområdet og tilskudsmulighederne er umulige at navigere rundt i.

Det argument har erhvervsdirektør Birgitte Riise Bjærge også hørt. Og gjort noget ved.

”Vi har lavet et karrierecenter, så der er én indgang for virksomhederne. Når de henvender sig her, laver vi en kortlægning af virksomhedens behov og muligheder, og på den måde gør vi det nemt at være virksomhed. Vi er her for den gode, neutrale vejledning, hvor vi viser vej, uanset om vejen ender hos os eller andre aktører. Det gør det mindre besværligt at være virksomhed,” forklarer Birgitte Riise Bjærge.

Opgør og ny tradition

I undersøgelsen fra foråret svarer virksomhederne også, at de har svært ved at undvære medarbejderne, og at medarbejderne ikke kan se, hvad de får ud af at komme på uddannelse.

”Indenfor det teknologiske område er der ikke tradition for at tage på efter- og videreuddannelse for fx en murer eller tømrer. Lige nu går det jo godt, og der er nok at lave, så hvorfor tage på uddannelse? Men når vi er ude på virksomhederne og møder den holdning, spørger vi også, hvor er du henne, når opgangstiden stopper,” fortæller erhvervsdirektøren og fortsætter:

”Det sætter tankerne i gang, for de fleste vil gerne blive ved med at holde sig attraktive på arbejdsmarkedet. De faglærte vil gerne læse noget, som de kan bruge hurtigst muligt, og når de opdager, at de kan det med vores uddannelser, så bliver de også tændt og går i gang,” smiler hun.

Det er stadig muligt at tilmelde sig efterårets hold på Erhvervsakademi Dania. Se mere på eadania.dk/efteruddannelse