Kriterier for at søge i kvote 2

Hvis du ønsker at søge under kvote 2, skal du søge digitalt på www.optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00. Vi behandler løbende alle ansøgninger, så kontakt os endelig, hvis du er i tvivl ift. kvote 2 ansøgningsdato 15. marts.
nyhed

Hvis du søger på baggrund af en af nedennævnte, skal du søge i kvote 2:

  • du har en erhvervsuddannelse
  • du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
  • du søger en dispensation eller ikke har en adgangsgivende eksamen

Hvis du har en gymnasial eksamen og ønsker at blive vurderet på andet end dit eksamensgennemsnit kan du søge i kvote 2, og her er ansøgningsfristen som ovenstående.

Vi behandler løbende alle ansøgninger, så kontakt os endelig, hvis du er i tvivl ift. kvote 2 ansøgningsdato 15. marts.

Kvote 2-vurderingskriterier

Vurderingen af ansøgere i kvote 2 foregår ud fra følgende kriterier:

  • Karakterer/gennemsnittet i den adgangsgivende eksamen  (Brug evt. omregning fra 13 skala til 7 skala)
  • Fagniveauer i fag som er indeholdt i den adgangsgivende eksamen. Afhængig af uddannelse kan det dreje sig om følgende fag: dansk, engelsk, matematik, virksomhedsøkonomi (tidl. erhvervsøkonomi) og fysik
  • Anden uddannelse og fagrelevante kurser
  • Erhvervserfaring (fuldtid) min. 30 timer pr. uge i minimum 16 uger (heri også værnepligt og lønnet praktik på en EUD-uddannelse)
  • Andre aktiviteter i minimum 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie
  • Frivilligt ulønnet arbejde af mindst 1 års varighed
  • Skriftlig motiveret ansøgning vedlagt den digitale ansøgning som bilag


Du skal udfylde din digitale ansøgning med alle de aktiviteter, som du ønsker medtaget vurderingen. Al dokumentation for både din adgangsgivende uddannelse og for alle dine øvrige aktiviteter, skal uploades og medsendes som bilag i den digitale ansøgning på www.optagelse.dk.

Du er også velkommen til at uploade et almindeligt CV, men dette indgår ikke i bedømmelsen af din ansøgning. Er din adgangsgivende uddannelse en gymnasial eksamen fra 2004 eller nyere, vil du kunne tilføje den i din digitale ansøgning via opslag i eksamensdatabasen (funktionalitet på www.optagelse.dk).

Til grund for vurderingen i kvote 2 kan der højest lægges vægt på 12 måneders aktivitet. Vi udvælger de 12 måneders aktivitet, som videst muligt opfylder de fleste af vores kvote 2 kriterier.

Husk at den digitale ansøgning med information om alle dine kvote 2 aktiviteter skal være sendt og uploadet senest den 15. marts kl. 12.00. Eventuelle bilag for igangværende kvote 2-aktiviteter kan efterfølgende uploades på www.optagelse.dk og dette skal ske senest den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du har spørgsmål til betingelserne for at søge i kvote 2, er du velkommen til at kontakte campus hvor uddannelsen foregår.