Ledelsesrådgivere hjælper iværksættere fra Dania i Silkeborg

At være iværksætter kræver både energi, gnist og viden. Ledelsesrådgiverne Susan Winther og Carsten Meyer-Zeuthen vil i øjenhøjde gerne hjælpe Danias iværksættere på vej.Flere af erhvervsakademiets handelsøkonomstuderende vælger at smage på en tilværelse som iværksætter, mens de stadig studerer.
nyhed

Virksomhedskonsulent Hanne Hoberg fra Erhvervsakademi Dania i Silkeborg samarbejder bredt med store og små virksomheder i Silkeborg og omegn. Mange kontakter opstår gennem ErhvervSilkeborg i G-kraft, hvor også virksomhedsudviklerne Susan Winther og Carsten Meyer-Zeuthen fysisk har til huse. 

Flere af erhvervsakademiets studerende vælger at prøve en tilværelse som iværksætter, mens de stadig studerer, hvilket er muligt i deres praktikperiode. Hanne Hoberg fortæller: ”Lige nu er seks handelsøkonomstuderende gået i gang som iværksættere i deres praktikperiode på otte måneder. Mathias Vinther Rasmussen er gået i gang som iværksætter med sin egen idé, og Thomas Friedrich arbejder lige nu som handelsøkonom i en nyetableret designvirksomhed. Så to af de unge, som Susan Winther i efteråret prægede i et innovationsforløb, arbejder i dag med iværksætteri.

Iværksætterpotentiale skal tændes af kompetente mennesker

Susan reflekterer med ordene: ”Der er et enormt potentiale blandt de studerende. Det handler om at tænde en gnist.”

Susan Winther vil meget gerne sammen med sin virksomhedspartner Carsten Meyer-Zeuthen møde de kommende iværksættere i øjenhøjde og tage dialogen ud fra, hvad der rør sig i deres entreprenørielle virke. Carsten tilføjer konstruktivt, at de unge også skal tage fat i al den hjælp, som fx ErhvervSilkeborg kan yde.

Susan Winther og Carsten Meyer-Zeuthen udvikler virksomheder med succes

1+1 giver ofte 3, og Susan Winther, der siden 1997 har været selvstændig virksomhedsrådgiver med virksomhedsudvikling som omdrejningspunkt, har allieret sig med ingeniør og coach Carsten Meyer-Zeuthen. ”Jeg har i mit virke altid haft fokus på menneskerne i en virksomhed,” fortæller Susan, der med Carsten Meyer-Zeuthen som sin partner kan se, at 1+1 vil give 3. ”Carsten er uddannet elektriker, læste videre til elinstallatør og produktionsingeniør og siden coach. Susan selv har været direktør i 16 år, før hun blev selvstændig virksomhedsrådgiver med fokus på udvikling af virksomheder.

Deres virkefelt bliver kun større ved, at de sammen kan agere både på direktionsgangen og blandt medarbejdere på gulvet i produktionen.  Carsten tilføjer: ”Jeg har arbejdet meget med udvikling af mennesker i AMU-regi. Nu glæder jeg mig over sammen med Susan at udvikle organisationer over en længere periode. Min erfaring er, at man over længere tid har bedre muligheder for at få potentialet frem både hos den enkelte medarbejder, men også i hele organisationen.”

carsten zeuthen

Virksomhedsrådgivning med hjerte og hjerne

Susan forklarer, hvordan hun typisk ser en virksomhed: ”Mange ledere og medarbejdere ønsker at skabe det ekstraordinære. Men alt for mange lever i et kaos, - med mangel på fritid, tid, penge, gode kunder, og på ekstraordinære resultater. Årsagen er, at ledere og medarbejdere – og alle vi andre på sidelinjen – er faret vild i det forkerte tankesæt om eksekveringen af forretningsplaner og udvikling af vores virksomheder. Det betyder, at vi ofte ikke har de rette og tidssvarende færdigheder og metoder.”

Virksomhedsudvikleren fortsætter. ”Vi har brug for nye rammer, færdigheder, metoder til udvikling af virksomheden i det 21.århundrede. At udvikle en virksomhed er som at foretage et videnskabeligt eksperiment, og det kræver blandt andet tid til at være opmærksom på, og arbejde med, de naturlige vendepunkter i en virksomheds liv. For som mennesker har også virksomheder en livsbane. Vi ved, der er afgørende vendepunkter undervejs. Vendepunkter, hvor vi kan lykkedes – og mislykkedes… De vendepunkter er vi interesseret i, når vi bevæger os i virksomhederne – og vi er interesseret i at videreudvikle dem sammen med virksomheden. Et sådant udviklingsarbejde er en on-going proces, og en proces som flere virksomheder har taget til sig, efter at de har prøvet at ”quickfixe” deres udfordringer uden held.”

Gode råd til gavn for Danias studerende

For Danias handelsøkonompraktikanter, der lige nu er i iværksætterpraktik, gælder det om at suge så meget ud af de erfarne virksomhedskapaciteter som muligt, for at komme godt i gang med deres egne ideer og forretningsplaner.