Masser af potentiale for Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Solen skinnede på de eftersårsmættede træer og den flotte natur omkring Stoholm mellem Viborg og Skive. Alle Danias førsteårsstuderende på uddannelsen til serviceøkonom fra Skive var samlet til præsentation. De studerende har kun været i gang en måned, men omfanget og kvaliteten af analyser, resultater og forslag bar ikke præg af, at emnet er nyt for de studerende.
nyhed

Masser af potentiale for Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Det var konklusionen efter at serviceøkonomstuderende fra Erhvervsakademi Dania i Skive i tre uger intensivt har undersøgt mulighederne for Stoholm Fritids- og Kulturcenter, når det gælder unge, ældre, børnefamilier og virksomheder.

Mandag aften efter efterårsferien skinnede solen på de eftersårsmættede træer og den flotte natur omkring Stoholm Firtids- og Kulturcenter mellem Viborg og Skive. Alle Danias førsteårsstuderende på uddannelsen til serviceøkonom var samlet til præsentation. Bestyrelsen ventede spændt på ideer, oplæg, tankerne og ikke mindst mulighederne. De studerende har kun været i gang en måned, men omfanget og kvaliteten af analyser, resultater og forslag bar ikke præg af, at emnet er nyt for de studerende.

Lene Jensen, der er centerleder på Stoholm Fritids- og Kulturcenter, bød velkommen med ordene ”Vi er vildt spændte”. Hun og resten af bestyrelsen havde hørt rygter om, at grupperne har været meget ivrige. Underviser Lotte Kronbæk fra Dania uddybede, at grupperne har arbejdet med udfordringen i tre uger. Grupperne har haft hver sin målgruppe, og alle arbejdet med kortlægning af faciliteter og behov- og interessentanalyse i forhold til de enkelte målgrupper.

Mogens Knudsen, der er egnsudviklingskonsulent på egnen, var indgangen til at holdet af serviceøkonomer har fået lov til at give deres bud på udfordringerne for Stoholm. Turisme er vækststangen for egnsudvikling, og samarbejdet er en del af et treårigt udviklingsprojekt, som egnsudviklingskonsulenten er leder af.Bestyrelsesformand Per Balleby deltog også ved præsentationen

Betingelserne er til stede for at udnytte Stoholms potentiale i forhold til virksomheder

Første gruppe overtog lokalet og de fire serviceøkonomstuderende præsenterede kortlægningen af faciliteter i nærhed af Stoholm og lidt fjernere fra sportscentreret. Hvad er der i gåafstand og hvad findes i køreafstand er meget interessant, når det gælder om at tiltrække flere erhvervsturister til Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Interessentanalyser er et vigtigt redskab, når man skal se på potentialer. Behovsanalysen satte fokus på parametre som wifi, fester, teambuilding og også pris. Pilen pegede på øget kendskab, og markedsføring som redskab, da Stoholm har faciliteterne. Branding - aktivitetsmuligheder, gode priser og fleksible tilpassede tilbud til virksomheder er vejen frem.

Børnefamilierne tæt på har ikke tid

stholm gruppe 2

Den anden gruppe af serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Dania i Skive havde fået opgaven at undersøge mulighederne for Stoholm, når målgruppen er børnefamilier. Gruppen havde taget udgangspunkt i aktive børnefamilier og set på alle de aktiviteter, der ligger inden for 50 km fra Stoholm. Hvor meget er i køreafstand og hvor meget i gå- og cykelafstand?  Gruppen har undersøgt de lokale børnefamiliers muligheder, og behovsanalysen var foretaget gennem skolens og børnehaveinstitutionernes intranet.

Tid er en faktor, men også kendskab til hvad Stoholm kan tilbyde er en parametre Stoholm kan arbejde med. Et konkret tilbud som billig familieaftensmad hver torsdag var kendt. Ideer som fodboldgolf, loppemarkeder og fællesarrangementer som sommerfest for byen og udendørs bio, var nogle af de forslag gruppen kom med til bestyrelsen.

Snakken kom omkring facebook og en studerende sagde overbevisende: ”Spørg os om et halvt år, så ved vi alt.” Sociale medier er en del af specialeområderne på uddannelsen til serviceøkonom på Erhvervsakademi Dania i Skive.

Hvad skal studerende på Stoholm Fritids- og Kulturcenter?

stholm gruppe 3

Gruppe 3 havde studerende som målgruppe. Danias studerende er selv 1. års studerende, men det er i egenskab af deres kommende profession som serviceøkonom med speciale i turisme og sociale medie, at udfordringerne var blevet grebet an.  

”Hvilke muligheder er til stede inden for sport, spisning, overnatning, attraktioner og natur samt aktiviteter og ”gå i byen” inden for 0-50 km fra Stoholm?”. På den måde havde gruppen fået et overblik over det marked og de konkurrenter, som Stoholm er oppe i mod. Ved at se på hvad der ligger i naturen, er det muligt at bruge disse muligheder til fx teambuilding. Konkret var der 42 naturattraktioner inden for de 50 km, som gruppen havde kortlagt. Gruppen havde afholdt en tilfredshedsanalyse, som var overvældende positiv fx når det gjaldt konkrete studieture til Stoholm. Gruppen afsluttede med nogle anbefalinger, i forhold til potentielle uddannelsesinstitutioner, der skal have konkrete pjecer om mulighederne for at tage unge med til de trygge omgivelser som Stoholm Fritids- og Kulturcenter står for.

Ældre kommer meget på Stoholm, og skal blive ved med det

stholm gruppe 4

Den 4. og sidste gruppe havde i de tre uger arbejdet med målgruppen af ældre. Presse og medier er en interessent, som gruppen anbefaler Stoholm at få et mere aktivt forhold til. Behovsanalysen blev foretaget i gruppen af ældre brugere en given dag i Stoholm Fritids- og kulturcenter. Tilfredsheden er meget høj. Rigtig mange benytter caféteriet. Svømmehal er et ønske hos mange.

Gruppen afsluttede med at uddele et fælles idékatalog, der samler op på alle de interessante muligheder som alle fire grupper har fundet frem til under læringsforløbet.

Vildt spændende og gavnligt at blive trådt lidt på de ømme tæer, siger ledelsen af Stoholm

Lotte Kronbæk afsluttede fremlæggelserne med at sige: ” Vi håber, at bestyrelsen har fået nogen brugbare inputs. Centerleder Lene Jensen fra Stoholm Fritids- og Kulturcenter afrundede med ordene: ”Det har været vildt spændende.” Bestyrelsesformanden sagde også, at de studerende nogle gange har trådt på nogle af de ømme tæer og at det nogle gange er gavnligt. ”Og I har alle sammen været tiden værd. Der kommer nogle spændende mennesker ud af uddannelser, tak for det I har budt ind med.”

8.11.14