Nedlagt politibygning inviterede til innovation i Hobro

Den nedlagte politistation i den sydlige ende af gågaden var uge 47 rammen for Danias studerende, der for handelsstandsforeningen Hobro Handel, Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune gav et innovativt bud på, hvad bygningen kan bruges til fremadrettet
nyhed

”Det var en god udfordring at fokusere innovativt på den flotte og bevaringsværdige politibygning centralt i Hobro by, i den sydlige del af gågaden, der er præget af lav aktivitet og triste bygningsfacader,” siger Jan Wolf Rasmussen, der sammen med sine syv underviserkollegaer var involveret i hele uge 47. Alle 80 handels- og finansøkonomstuderende var HBDI testet (personlighedstestet) og havde inden lært en række brugbare kreative redskaber til innovationsprocessen.

For at blive klædt på til udfordringen var deltagerne igennem undervisning, rollespil, øvelser samt forskellige oplæg, bl.a. fra iværksætter Kasper Hulthin, der har opstartet forskellige virksomheder. Kasper er et godt billede af en succesfuld iværksætter, der med hårdt arbejde er endt med mange millioner på bankbogen efter salget af virksomheden Podio. I dag sidder han som direktør i Citrix, den virksomhed, der købte Podio. Kasper ikke færdig som iværksætter. Han har flere projekter i støbeskeen.

Erhvervsdirektør vurderer

Ugens innovationsarbejde blev torsdag afsluttet med en messe på den gamle politigård, der venligst var udlånt af Bygningsstyrelsen. Dommerpanelet bestod af erhvervsdirektør Torben Ladefoged, projektleder Anne Iversen Hansen samt formand for Hobro Handelsstandsforening og byrådsmedlem Søren Greve. Erhvervsdirektør Torben Ladefoged siger: ”Deltagerne har arbejdet med mange spændende idéer og tanker i den forløbne uge. Der har selvfølgelig været for lidt tid til at komme med køreklart projekt. Dertil er opgaven for kompleks, men der er helt sikkert dele af projekterne, der er værd at arbejde videre med og som forhåbentlig kan blive realiseret".

Jens Peter Dahlgaard, afdelingschef på Erhvervsakademi Dania i Hobro, er begejstret for at hans studerende bliver involveret i byens udvikling. ”Det er meget oplagt at idéudvikle på, hvad den gamle politistation kan bruges til fremadrettet i samarbejde med bl.a. Hobro Handel. For os på Dania er økonomi, jura og tal omdrejningspunktet i den daglige undervisning. Derfor er den globale innovationsuge en god anledning til at arbejde med noget lidt andet, men set fra et samfundsmæssigt synspunkt ikke mindre vigtigt tema. Derfor er tallene for en stund udskiftet med kreative processer og værktøjer, men værktøjerne bliver forhåbentlig også brugt, når innovationsugen er overstået,” siger Jens Peter Dahlgaard og slutter:

oplæg præs. i Hobro

”Vores samarbejde med Mariagerfjord Kommune startede sidste år omkring en nedlagt folkeskolen i denne entreprenørskabsuge, og det var en af de bedste innovationsaktiviteter, som både studerende og undervisere har oplevet, så der er høje forventninger til i år.” Aktiviteten i den gamle politibygning blev bemærket af byens borgere, blev afsluttet på behørig vis med en ”prisfest”, hvor grupperne med de bedste idéer blev belønnet med flotte præmier.