Ny efteruddannelse fremtidssikrer kontoransatte job

Administrative medarbejdere vil de kommende år gå fra at løse konkrete opgaver til at være koordinatorer, projektledere og sparringspartnere. Derfor har KEA og Erhvervsakademi Dania udviklet en ny koordinatoruddannelse, der starter op til januar
Af Anne-Mette Gyldenløv, journalist
nyhed

Hvis du er klassisk sekretær, administrativ medarbejder eller kontorassistent, bliver du højst sandsynligt arbejdsløs i fremtiden. I hvert fald hvis du ikke følger med tiden. For tiden, hvor sekretærer lavede referater fra møder og hentede kaffe, er for længst væk.

Til gengæld vil arbejdsopgaver som digital markedsføring, salg, service, kommunikation og formidling fylde mere.

”De mest rutineprægede arbejdsfunktioner bliver i stigende grad udført ved outsourcing, teknologi eller at virksomhedens ansatte selv udfører dele af sekretæropgaver. Fremtidens arbejdsopgaver handler i højere grad om problemløsning, og det er opgaver, der åbner for flere muligheder for at bidrage til virksomhedens produktivitet,” forklarer Pernille Malloul (foto til højre)

Pernille Malloul Web

Hun er chefkonsulent ved Erhvervsakademi Danias enhed for efteruddannelse, Dania Erhverv.

Til daglig arbejder hun med efteruddannelse af blandt andet kontoransatte og er en af initiativtagerne til den nye koordinatoruddannelse til administrative medarbejdere, som er lavet af KEAs efteruddannelsesenhed KEA Kompetence og Dania Erhverv.

Fremtidens problemknusere

Den nye koordinatoruddannelse er en efteruddannelse, som man læser om aftenen ved siden af jobbet. Her er der fokus på, at man som deltager udvikler kompetencer i projektledelse, salgspsykologi, kommunikation, digitale redskaber, coaching og konflikthåndtering. Hele uddannelsen er opdelt i seks fag, som hver afsluttes med en eksamen.

”Kontorarbejdet vil i fremtiden i mindre grad omfatte rutinemæssige sekretæropgaver og i højere grad problemløsning, kommunikation og planlægning. Det kræver, at kontormedarbejdere i højere grad besidder generalistkompetencer, som de kan få via den nye efteruddannelse. Så behovet er der, og nu er uddannelsen der også,” smiler Pernille Malloul.

Første modul i projektledelse starter til januar i både København og i Silkeborg som dagshold.

Læs alt om uddannelsen HER