Erhvervsakademi Dania skal have ny rektor

Rektor Lis Randa går på pension.
nyhed

Fra 1. februar 2016 får Erhvervsakademi Dania ny rektor, da rektor Lis Randas åremålskontrakt udløber med udgangen af året og teknisk set ikke kan forlænges yderligere. Efter aftale med bestyrelsen varetager Lis Randa posten som rektor, indtil den nye rektor kan tiltræde.

Lis Randa har en væsentlig del af æren for, at akademiuddannelserne fra en beskeden begyndelse i år 1989 har udviklet sig til en anerkendt del af det videregående uddannelsessystem. Erhvervsakademi Dania har i dag udbud af 21 videregående uddannelser i 8 byer, omkring 2400 studerende og 155 fuldtidsansatte medarbejdere. Lis Randa er 66 år og kunne for nyligt fejre sit 40 års jubilæum som ansat ved staten med den største søgning nogensinde til Danias videregående uddannelser.

Stillingen som rektor kan ses og søges her indtil den 26. november 2015, og der er nedsat et ansættelsesudvalg i regi af Danias bestyrelse.
Job- og kravprofilen kan ses her