Ny uddannelse og ambassadører vil gøre faglærte og virksomheder klogere på efteruddannelse

Dania Erhverv, en del af Erhvervsakademi Dania, sætter fokus på teknisk og produktionsrettet efteruddannelse med ny deltidsuddannelse, nye energikurser og et initiativ med uddannelsesambassadører på 100 midtjyske virksomheder
Af Anne-Mette Gyldenløv, journalist
nyhed

Faglærte og virksomheder ved ikke nok om deres muligheder for at uddanne og specialisere sig inden for det tekniske og produktionsrettede område. Det sætter en ny landsdækkende kampagne, bygovenpå.dk, fokus på. Men Dania Erhverv går skridtet længere. Her tror man nemlig ikke på, at landdækkende kampagner er nok til at få faglærte til at tage efteruddannelse på et højere uddannelsesniveau.

”Derfor har vi igangsat et projekt med frontløbere, hvor vi besøger 100 mellemstore og store virksomheder i Erhvervsakademi Danias dækningsområde inden for de næste 4 måneder. Her fortæller vi ikke bare om de tekniske akademiuddannelser, men vi finder også uddannelsesambassadører blandt tillidsrepræsentanter og ledere, der skal virke som daglige motivationsdrivere til mere efteruddannelse,” forklarer Birgitte Riise Bjærge, der er chef for Dania Erhverv.

På hver af Erhvervsakademi Danias otte geografier samles et korps, som får en miniuddannelse og et indblik i, hvad det vil sige at tage efteruddannelse. På egen krop skal de mærke, hvordan barriererne bliver nedbrudt.

”De kan hjælpe medarbejdere til at forstå, at efteruddannelse på deltid på et videregående niveau fx ikke betyder mange aftener væk fra familien, og at den viden man får, kan bruges fra dag 1, så den er slet ikke, som man husker den fra sine yngre dage,” siger Birgitte Riise Bjærge.Undervisning Dania Erhverv

Ny uddannelse i produkt og innovation
Udover uddannelsesambassadørerne er der også mange andre initiativer i gang, så man nu blandt andet kan blive opkvalificeret inden for innovation, ledelse og LEAN som teknisk medarbejder i industrien.

”Vi kan se, at der er en efterspørgsel på opkvalificering på dette område, og derfor kan vi nu også tilbyde akademiuddannelsen i ’Innovation, produkt og produktion’. Den ruster faglærte medarbejdere til at udvikle ideer og føre dem ud i livet, uanset om de ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion eller stå i spidsen for innovationsprocesser,” siger chefen for Dania Erhverv. Den nye uddannelse har start og tilmelding i begyndelsen af det nye år.

Energikurser en stor succes
Endelig udbyder Dania Erhverv netop nu opgraderingsforløb inden for energioptimering. Energistyrelsens BedreBolig-ordning og Energimærkningsordningen stiller nye krav, og med korte kurser på Dania Erhverv er det nu muligt at opnå certificering inden for flere områder. Der er allerede rift om de første kurser, og flere udbydes i løbet af foråret 2016.

Se alle hold her


FAKTA: Hvad er en akademiuddannelse?

Akademiuddannelser er videregående kompetencegivende uddannelser, der giver ECTS point ved gennemførelse. Indholdet i uddannelserne er tilpasset erhvervslivets fremtidskrav til kompetencer inden for bl.a. ledelse, administration, økonomistyring, markedsføring, kommunikation og tekniske områder.

Akademiuddannelser kan tages som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Du kan vælge mellem en lang række forskellige uddannelser med hver tilhørende obligatoriske fag og valgfag. Afslutter du den samlede uddannelse, opnår du titlen Akademiuddannet (AU). En akademiuddannelse giver dig mulighed for at videreuddanne dig f.eks. på en diplomuddannelse.

Der er på de enkelte uddannelser typisk et krav om 2-3 obligatoriske fag. Hertil kommer en række valgfag. Der må vælges valgfag fra andre fagområder dog med begrænsninger, som er beskrevet under de enkelte uddannelser. Hvor mange ECTS hvert fag udgør, fremgår af det enkelte fags fagbeskrivelse.

Der kan søges om forskellige tilskud til uddannelsesforløbet.