Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet

Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Af Malene Thomsen, kommunikationsmedarbejder
nyhed

En ny 3-årig aftale mellem Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet skal danne ramme for samarbejdet i forbindelse med praksisbaseret forskning. Samarbejdet vil primært være målrettet undervisere og forskere på de to institutioner.

”Samarbejdsaftalen giver vores erhvervsakademi mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med et stærkt forskningsmiljø, som vi kan drage fordel af og bidrage til med vores erfaring inden for praksisbaseret viden,” siger rektor på Erhvervsakademi Dania, Anders Graae Rasmussen.

Også rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, ser en lang række fordele og muligheder i det nye samarbejde.

”Aftalen ligger fint i forlængelse af Aalborg Universitets succes med at samarbejde med erhvervsliv om innovation og konkrete problemstillinger. Samarbejdet mellem AAU og Erhvervsakademi Dania giver begge parter mulighed for at bruge hinandens kompetencer til gavn for samfundet” siger Per Michael Johansen.

Fællesprojekter vil skabe udvikling

Med det nye samarbejde vil der være mulighed for flere målrettede fællesprojekter med udgangspunkt i praksisbaseret forskning inden for de tekniske og merkantile fagområder, som udbydes på de to uddannelsesinstitutioner.

Erhvervsakademi Dania udbyder en række business, it- og teknologiske korte videregående uddannelser, enkelte bacheloruddannelser samt en række efter- og videreuddannelser på deltid, mens Aalborg Universitet udbyder forskningsbaserede mellemlange og lange videregående uddannelser samt kompetencegivende efter- og videreuddannelser.

Fremover vil samarbejdet resultere i forskningsprojekter til udvikling af professioner, hvor Erhvervsakademi Dania bidrager med empirisk data fra praksis, og Aalborg Universitet bidrager med forskningskompetencer. Ligeledes vil Erhvervsakademi Dania kunne indgå i projekter med afprøvning og udvikling af viden i tæt samarbejde med virksomheder og Aalborg Universitet.

Aftalen er gældende for en 3-årig periode fra april 2016 til april 2019. 

FAKTA OM DANIA

  • Erhvervsakademi Dania udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser og efteruddannelser i Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg.
  • I alt udbyder Dania 21 korte videregående uddannelser inden for Business, Sundhed, Oplevelse, Marketing, Teknologi og Administration.
  • Samlet er der 2500 fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 320 er internationale studerende plus et større antal akademistuderende på deltid.
  • Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har 160 fuldtidsansatte medarbejdere.
  • Læs mere her på siden

 

FAKTA OM AALBORG UNIVERSITET

  • Aalborg Universitet udbyder forskningsbaserede mellemlange og lange videregående uddannelser samt kompetencegivende efter- og videreuddannelser på videregående niveau.
  • Aalborg Universitet er en dynamisk, innovativ og internationalt orienteret forsknings- og uddannelsesinstitution med afdelinger i Aalborg, Esbjerg og København.  
  • Samlet er der 20.700 heltidsstuderende på Aalborg Universitet, hvoraf 3.000 er internationale studerende.
  • Aalborg Universitet blev officielt indviet i 1974 og har 3300 medarbejdere (årsværk).
  • Læs mere på www.aau.dk