Øjenekspert laver håndbog til optikere

Alt for mange optikere henviser folk til øjenlægerne, selvom der ikke er noget alvorligt galt. Det vil lektor Heidi Buchholt fra Erhvervsakademi Dania ændre på ved at lave en håndbog til optikere
Af Anne-Mette Gyldenløv, journalist
nyhed

Ventelisten til at se en øjenlæge er visse steder i landet på 56 uger. Der er nemlig kommet mange flere henvisninger til undersøgelser, end der var tidligere. Det stigende antal henvisninger er et resultat af forbedrede metoder og måleudstyr hos optikerne, men det gør samtidig, at alt for mange uden grund bliver henvist til øjenlægerne.

”En gang om ugen har jeg i godt et år arbejdet ved en øjenlæge i Randers, og jeg har tydeligt kunne mærke de flere henvisninger. Optikerne kan i dag tage billeder af øjets nethinde og fx se et øget tryk i øjet, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er noget alvorligt galt,” fortæller Heidi Buchholdt, der er lektor med speciale i øjne på Erhvervsakademi Dania.

”Problemet med de mange henvisninger betyder, at det tager tid fra de patienter, som virkelig har brug for at komme til nu. Det vil jeg forsøge at ændre med mit forsknings- og udviklingsprojekt,” siger hun.

Opslagsværk til butikker og undervisning

Målet er at få udarbejdet en guide eller lille henvisningsmanual, så optikere over hele landet kan slå op i den, når de er i tvivl, om noget skal sendes videre til en øjenlæge eller ej.

I projektet samarbejder Heidi Buchholt blandt andet med en privatpraktiserende øjenlæge, som giver feedback på guiden samt kvalitetssikrer indholdet.

”Det er mit håb, at guiden kan blive et opslagsværk, som kan bruges i undervisningen på optometriuddannelsen og bruges i butikkerne. I udlandet er man foran på det her, så der er meget inspiration at finde, men de udenlandske guidelines passer ikke direkte til danske forhold,” smiler Heidi Buchholt.

Studerende hjælper til

Derudover samarbejder hun også med tre studerende fra optometriuddannelsens 5. semester, der i deres bachelorprojekt vil undersøge kvaliteten og omfanget af praktikstedernes henvisninger til øjenlæger. Det vil hjælpe med at anslå problemets omfang, og hvad der præcis gør, at så mange bliver henvist.

”Der er virkelig behov for nogle klare rammer mellem optikere og øjenlæger, så vi ikke kommer forkert ind over hinandens fagligheder. Forhåbentlig har jeg en endelig udgave klar til brug om et års tid,” siger øjeneksperten.

Forsknings- og udviklingsprojektet støttes af Optikerforeningen og økonomisk af blandt andet Erhvervsakademi Dania.