Praksisnære uddannelser giver job viser ny analyse

Dimittender fra de danske erhvervsakademier kommer i job viser ny analyse offentliggjort 1. oktober fra Danske Erhvervsakademier. De studerende, der i 2013 har afsluttet en kortere videregående uddannelse fra et af erhvervsakademierne, har haft stor succes med at finde beskæftigelse efter endt uddannelse.
nyhed

Der har i den senere tid været stort debat om, at samfundet ikke skal bruge ressourcer på at uddanne studerende til brancher og erhverv med dårlige beskæftigelsesmuligheder.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik for dimittendårgangen 2013, peger på at erhvervsakademierne klarer sig bedre, og at de praksisnære uddannelser giver deres dimittender et godt afsæt for at gå direkte fra uddannelse til job.

Danske Erhvervsakademier har i analyse offentliggjort på erhvervsakademiernes årsdag den 1. oktober 2014, fundet følgende hovedkonklusioner: 

  • Dimittender i årgangen 2013 fra erhvervsakademierne kommer hurtigt i job, og efter 12 måneder har 96,13 % fået deres første job.
  • Flere uddannelser oplever at alle studerende opnår at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse.
  • Der er ikke forskel på, om det er merkantile eller tekniske uddannelser. Begge uddannelseskategorier har toneangivende uddannelser hvor alle dimittender kommer i beskæftigelse inden for den målte periode på 12 måneder.

Læs hele analysen og se data her