Produktionsteknologer fra Dania i Skive innoverer i Glyngøre

Produktionsteknologer fra Erhvervsakademi Dania i Skive deltager aktivt i Skive Kommunes projekt Rethink Business med Genbyg. Det betyder i praksis at alt fra nedrivningsmodne bygninger skal genbruges
nyhed

Jamohuset i Glyngøre lagde lokaler til procesdag

Tæt på 25 produktionsteknologer, underviser Sussi Hørup og Louise Vilsgaard fra Erhvervsakademi Dania Skive samt professor Peter Lindgren fra Aarhus Universitet innoverede i grupper på nye forretningsmodeller i forbindelse med nedrivning af gamle huse. Grupperne udvikler systemer til at håndtere genanvendelse i en cirkulær økonomi. Herunder materialer, processer og iværksættelse af socialøkonomiske virksomheder.

Erhvervsakademi Dania er i Skive Kommune en del af Rethink Business

Produktionsteknologuddannelsen i Skive er partnere i projektet Genbyg Skive under RegionMidt´s initiativ Rethink Business. Andre partnere i projektet er Skive Kommune og Skive Erhvervs- og turistcenter.

De studerende som samarbejdspartnere

Genbyg Skive tager udgangspunkt i den stigende resspurceknaphed og arbejder med nye forretningsmuligheder som skal afprøves på en nedrivning i slutningen af april 2014. Forud for nedrivningen bliver det offentlige, private aktører og interessenter i projektet præsenteret for de studerendes forretningsideer på en workshop. Her besluttes hvilke ideer der skal afprøves. Udover at bidrage med forretningsideer til det offentlige og de private aktører, bidrager de studerende med anvendelsesorienteret forskning, der skal munde ud i en implementering af nye nedrivnings- og genanvendelsesmetoder.

Projektet er de studerendes 2. semester eksamensprojekt og forventes afsluttet i juni 2014.

 

Produktionsteknologer præsenterer