Rekordmange ansøgere til Erhvervsakademi Dania

Aldrig har så mange unge søgt om optagelse på Erhvervsakademi Dania, der oplever den største søgning nogensinde og en vækst på 17 procent. Det er især de videregående uddannelser til optometrist, datamatiker og handelsøkonom, der oplever fremgang.
nyhed

Erhvervsakademierne har fået rigtig godt fat i de unge, og det gælder også for Erhvervsakademi Dania. Det er et af landets ni erhvervsakademier og udbyder 17 tekniske og merkantile videregående uddannelser i det midt- og nordjyske i byerne Randers, Hobro, Skive, Hadsten, Grenaa, Horsens, Viborg og Silkeborg.

Efter seks år er antallet af ansøgere eksploderet på både landsplan og hos Dania, og i år er ingen undtagelse. 17 procent flere ansøgninger er landet hos Dania – fra i alt 2228 ansøgere sidste år til 2600 i år.

”Vi er meget tilfredse med ansøgertallet. Vi har de seneste år oplevet en stigende interesse for vores videregående uddannelser, der med deres kobling mellem teori og praksis og det indlagte praktikforløb skaber gode karrieremuligheder i det private erhvervsliv,” siger rektor Lis Randa fra Erhvervsakademi Dania.

Vækst hos datamatiker, handelsøkonom og optometrist
Det er især Danias videregående uddannelser til datamatiker i Skive og Grenaa samt handelsøkonomuddannelserne i Horsens, Randers og Silkeborg, der oplever fremgang. Forklaringen på uddannelsernes succes mener Dania ligger i den særlige erhvervs- og praksisrettede studieform. Det giver gode jobmuligheder bagefter, fordi hele uddannelsens dna er rettet mod virksomhederne.

En af de uddannelser med meget større ansøgningsbunker i år er den 3½-årige videregående uddannelse til optometrist. I år har 38 procent flere søgt ind på bacheloruddannelsen, da antallet af første prioritets ansøgere er gået fra 52 ansøgere sidste år til 72 i år.

”Vi begynder at nyde godt af ambassadøreffekten og word of mouth fra vores tidligere studerende. Der er ingen tvivl om, at den bedste markedsføring af Dania sker, når tidligere studerende anbefaler os til deres venner, og det gælder for både internationale og danske studerende. De internationale studerende skaber et internationalt studiemiljø, som også er til gavn for de danske studerende, og som samtidig skaber mange internationale relationer, der også er til gavn for dansk erhvervsliv,” siger rektor Lis Randa.

På Danias internationale uddannelser oplever man i år også stor vækst med en stigning på 52 procent.

Det er muligt at blive optaget på flere af Danias uddannelser frem til studiestart, så det præcise antal nye studerende på Dania d. 1. september kan nå at stige yderligere. Præcis hvilke uddannelser, der har ledige pladser, afsløres d. 30.juli, men det er muligt at kontakte Dania og høre nærmere på hovednummeret +45 7229 1000 

 

For mere info:
Kontakt kommunikationsmedarbejder Anne-Mette Gyldenløv på tlf. 2491 6364