Rød tråd fra Hamburgstudietur til handelsøkonom i Horsens

De nye handelsøkonomstuderende på Dania i Horsens oplevede på studieturen til Hamburg både faglige erhvervsbesøg og gennem dannelse af studiegrupper, hvad det vil sige at være studerende på en videregående uddannelse.
nyhed

Studieturen til Hamburg begyndte allerede inden afgang forstået på den måde, at alle blev klædt på med oplæg, der omhandlede danske virksomheders udfordringer, når de skal ind på det tyske marked. Alle studerende havde i forvejen fået udarbejdet en DISC profil og bl.a. på den baggrund, var der etableret studiegrupper. Grupperne bestod af tre til fem studerende, med hver deres kompetencer og forskellige uddannelsesbaggrund, og på den måde oplevede de studerende, hvordan de personlige ressourcer og adfærd blev sat i spil i forhold til casen, de skulle arbejde med. Et af målene var at give de studerende indsigt i, hvordan gruppens samarbejde fungerede.

hamburg med stud.


Første stop i Hamburg var at besøge Det danske Handelskontor, som gav de studerende et billede af, hvordan Handelskontoret kan hjælpe danske virksomheder, der ønsker at eksportere til Tyskland. Dagen efter blev de studerende sendt ud i byen, for at samle empiri til deres case, der skulle fremlægges, når vi kom tilbage til DK. Inden turen hjem, blev den store sportsarena IM-Tech besøgt, og alle fik indtryk af, hvilke muligheder det store stadion giver for at afvikle events.

hamburg butik


Studiegrupper fortsætter
Hjemme igen er den røde tråd med Hamburg oplevelsen en del af i undervisningen. Fremlæggelserne vidne om, at grupperne har arbejdet godt, og nu er klar til næste store opgave, hvor grupperne skal arbejde med Fængslet i deres 1. semesterprojekt.