Serviceøkonomer i Skive dimitterer

13 nyuddannede serviceøkonomer dimitterede fredag den 20. juni fra Dania i Skive. Dagen blev fejret med fest og hygge.
nyhed

Serviceøkonomerne fra den toårige videregående uddannelse på Erhvervsakademi Dania i Skive er:

Tanja Aagaard Hansen
Kristiane Amdi
Charlotte Stubkjær Kristensen
Danica Javid Dideriksen
Gitte Hougaard Nielsen
Laura Hammer
Mark Axelgaard Jensen
Nadja Lindberg Haupt
Tina Hartmeyer
Sille Riis
Trine Guldager Roesgaard
Carsten Lassen Kallesøe
Nicolai Rohde Karstoft