Skive kommune bakker op om nyt Dania-initiativ

E-handel når nye markeder, nye kunder og online vækst. Derfor støtter Skive Kommune økonomisk op om E-Hub, der er et initiativ fra Erhvervsakademi Dania, hvor der udvikles og afholdes kurser samt en konference, der stiller skarpt på e-handel. Første aktivitet er kurset ’Kom godt i gang med E-Shop’
nyhed

Virksomheder har nu mulighed for at opnå konkret viden, så det bliver muligt at etablere egen e-shop. Salg via e-handel foregår væsentligt forskelligt fra salg via butik eller mellem virksomheder, da købsprocessen er andeledes, impulserne, der fører til køb skal stimuleres digitalt, og sitet skal stå øverst i enhver Googlesøgning.

”Mange kommer ikke i gang med salg via internettet, da der er mange tekniske barrierer, der er svære at forcere. Derfor er vi glade for, at Skive Kommune støtter dette initiativ, da det vil være med til at skabe vækst hos etablerede virksomheder, men også give mulighed for, at dem, der går med ønsket om at starte egen virksomhed, nu kan komme i gang online,” siger direktør Alice Bank Danielsen, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, der er partner i projektet.

”Kurset er ikke kun en masse viden om, hvordan man bør gøre. Konkret etablerer deltagerne under forløbet egen e-shop og netop det, at kurset lægger vægt på ’hands-on’ gør, at projektet rammer erhvervslivets aktuelle behov,” slutter Alice Bank Danielsen.

Korte kurser giver hurtig ny viden
Det er Erhvervsakademi Dania, der tilrettelægger og afholder kurset, og deltagerne kan efter sidste kursusdag sælge fra egen e-shop. Det er både akademiets undervisere og nogle af branchens meget erfarne personer, der afholder kurset. 

”Udviklingen inden for e-shop, og det at sælge online, går så hurtigt, at korte kurser som dette imødekommer behovet for viden, når en e-shop skal etableres. Kurset Kom godt i gang med E-Shop har fokus på hands-on etablering af e-shop med udgangspunkt i nyeste viden, og dermed hvordan en online virksomhed konkret sættes i gang,” udtaler Hanne Mentz Nedergaard, campuschef ved Erhvervsakademi Dania i Skive.

Initiativet med E-Hubs kurser og konferencen den 18. november 2015 er igangsat efter en avisoverskrift med Michael Givskov fra cykelpartner.dk.
Michael manglede – og mangler stadig - medarbejdere, der kan optimere og udvikle e-shops, da der, ifølge ham, er masser af muligheder for nye e-shops.

Endnu et kursus til januar
I slutningen af januar 2016 bliver det muligt at deltage i endnu et kursusforløb, hvor formålet er at optimere på allerede eksisterende e-shops. Dette kursus vil være et længere kursus med op til tre kursusdage, hver måned i fire måneder.

Kurset Kom godt i gang med E-Shop startede den 27. oktober. Kurset strækker sig over fire kursusdage og har en teoretisk del, hvor deltagerne opnår viden og en praktisk del, hvor deltagerne gør det.

Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om E-Hub, kurserne, konferencen eller e-handel generelt, er du velkommen til at kontakte projektleder Lotte Kronbæk på lokr@eadania.dk eller 31 42 17 55 samt se mere på www.e-hub.nu