Studerende optimerer Randers Bryghus

Automationsteknologer fra Erhvervsakademi Dania afprøver teorien i praksis ved at hjælpe Randers Bryghus med at undgå svind
Af Heidi Qvistgaard Dalbjerg, kommunikationsmedarbejder
nyhed

Randers Bryghus mister 20 procent af øllet undervejs i brygningen. Derfor har bryggeriet indgået et samarbejde med Erhvervsakademi Danias automationsteknologer. De hjælper bryghuset med at finde ud af, hvordan brygprocessen kan automatiseres og overvåges, så brygmestrene kan se og lokalisere svindet, og derved opnå øget effektivitet og en bedre kvalitet.

Det er dyrt at få konsulenter til at klare den opgave, så det var kærkomment, da underviser Lars Dam henvendte sig for at høre, om hans studerende måtte hjælpe bryggeriet - gratis. Brygmestrene Jesper Petersen og Valentin Ciocan tænkte derfor også kun over det kort tid, før de sagde ja tak til tilbuddet.

”Vi havde muligheden for at få nogle unge, friske og sultne studerende ud for at hjælpe os videre med vores idéer om automatisering, så det var jo rent win-win,” fortæller Jesper Petersen med stor begejstring.

Teorierne skal prøves af

OelBåndet mellem studiet og erhvervslivet er noget helt særligt for Erhvervsakademi Dania, som gør en særlig indsats for at de studerende oplever at bruge bøgernes teori i praksis, så springet fra studiet udi praktik og sidenhen job er smidig for både den studerende og virksomhederne.

”Det er vigtigt, at de studerende lærer at bruge teorierne i praksis og på en måde, hvor det giver mening. Randers Bryghus har en reel udfordring med deres helt manuelle produktion, og for de studerende handler det om ikke kun at finde den bedst mulige løsning teoretisk, men også i praksis,” siger underviser Lars Dam.

I praksis er pris og funktionalitet en afgørende faktor.

”Så et projekt, som det, vi har haft med Randers Bryghus, er samtidig med til at træne dem i en jobsituation, hvor de vil skulle sælge en teknisk tung og ofte dyr løsning til en kunde, som ikke taler det tekniske sprog,” lyder det fra underviser Lars Dam.

Automatiseringen og optimeringen af ølbrygningen hos Randers Bryghus kan nemt løbe op i 800.000 kroner, og den ene gangbare løsning kan i nogle tilfælde være at foretrække frem for den anden, fordi prisen er mere realistisk, selvom den anden løsning er bedst i teorien. 

Maskine Paa Bryghus

Tre rapporter klar til brug

Danias automationsteknolog-studerende har arbejdet i tre grupper med at løse opgaven for Randers Bryghus. Hver gruppe har leveret sit bud på, hvordan bryggeriet kan optimere og automatisere deres proces i en omfattende og højteknologisk rapport, som bryghuset har fået til at arbejde videre med.

”Håndteringen af flaskerne fra der sættes kapsel på til flaskerne er pakket i kasser på en palle, er et sted at starte. Men der er ingen tvivl om, at flowmåling (måling af hvor meget væske der passerer fra et kar til et andet i brygprocessen, red) er det mest interessante, for så kan vi finde ud af, hvor det største spild sker i brygningen, og først der kan vi gøre noget ved det. Lige nu er det hele i teorien og noget vi tror,” siger Jesper Petersen.

I rapporterne er der forslag til den fulde løsning og forslag til, hvilke mindre og her-og-nu realistiske tiltag Randers Bryghus kan gøre. Automationsteknologerne har desuden kvit og frit programmeret software, som bryggeriet kan bruge til at overvåge og styre deres produktion den dag de investerer i automatisering af deres anlæg.