Studieudbytte og -glæde er i top blandt Danias studerende

83 procent af alle studerende på Dania har besvaret tilfredshedsundersøgelsen, der er udført af Ennova. Svarene er meget positive og viser, at de studerende fra Erhvervsakademi Dania ligger i top, når det gælder studieudbytte og studieglæde.
nyhed

Hvert efterår gennemføres en større tilfredshedsundersøgelse på alle danske erhvervsakademier, hvor parametre som studieudbytte, loyalitet og studieglæde er i centrum.

83 procent af Danias studerende har besvaret analysen, hvilket er den højeste svarprocent i Danmark.

To indekspoint højere

På såvel studieudbytte og studieglæde ligger resultatet fra Dania i top med hele to indekspoint sammenlignet med gennemsnittet for erhvervsakademierne i Danmark. Tallet er 68 indekspoint for både studieudbytte og studieglæde.

Loyalitet er den tredie parameter, og her er Danias studerende på niveau med de øvrige otte erhvervsakademier med 75 indekspoint.

Ennovas tilfredshedsundersøgelse udføres på institutionsniveau og på uddannelsesniveau. For mere information, kontakt Suzanne Anthony på sua@eadania.dk

 

5.1.2015