Tilmelding åben til bestyrelsesuddannelse

Syv ledere fra Randersområdet har gjort det, og til august er det også muligt for dig som leder at starte på det målrettede uddannelsesforløb for bestyrelsesmedlemmer i enten Silkeborg eller Randers.
nyhed

Dania Erhverv er gået sammen med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Tradium om at udbyde en bestyrelsesuddannelse for ledere. 
Det første hold blev færdige med deres eksamener inden sommerferien, og til august er det muligt for ledere at starte på det nye hold i Silkeborg eller i Randers.

"Der er i de senere år opstået et øget behov for professionalisering af bestyrelsesarbejdet på de danske virksomheder. Behovet er opstået i erkendelse af, at godt bestyrelsesarbejde – good governance – kan bidrage til vækst, og det er derfor vi sammen med de to partnere om at udbyde akademiuddannelsenuddannelsen," siger Birgitte Riise Bjærge, der er leder af Dania Erhverv.

Tilmelding til holdene i Silkeborg og Randers skal mailes til Anja Friis Sørensen på as@tradium.dk eller kontakt hende på tlf. 87 11 36 06. 

Praksisnær tilgang
Bestyrelsesuddannelsen består af 7 moduler af hver 1-2 dage. Hele forløbet er tilrettelagt ud fra en meget praksisnær tilgang med gentagne koblinger til erhvervslivet. Uddannelsen er delvist baseret på faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar”, som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse på 5 ETCS-point.

Specialiserede undervisere
Undervisningen varetages af en gennemgående underviser, Kim Tange, med stærke rødder i ledelses- og bestyrelsessammenhænge. Desuden er en række fagspecialister tilknyttet uddannelsen.
Mød blandt andre: Kim Holst, Partner HEL Udvikling, advokat Torsten Viborg Pedersen og advokat Carsten Palsgaard fra Advokatfirmaet Lou & Partnere, registreret revisor Erik Lund, Dansk Revision, Kim Frimer, Verdo, og Paul Henrik Sørensen, Thermex A/S.

Uddannelsesforløbet henvender sig primært til erfarne ledere, som nu eller i fremtiden bestrider bestyrelsesposter i erhvervslivet. 

Spørgsmål og tilmelding
Har du spørgsmål til uddannelsens indhold og opbygning er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Charlotte Rønberg, chro@eadania.dk, telefon 2530 6641

Læs meget mere i brochuren her