To nye efteruddannelser skal opkvalificere medarbejdere

Dania Erhverv, en del af Erhvervsakademi Dania, tilbyder nu to nye efteruddannelser på akademiniveau, der omhandler enten innovation eller offentlig forvaltning.
Af Annemarie Chloe Aabling
nyhed

Akademiuddannelsen ”Innovation, Produkt og Produktion” og akademiuddannelsen ”Offentlig forvaltning og Administration” tilbydes nu begge på Erhvervsakademi Dania, der har otte campusser i Jylland. Der er opstart og tilmelding på begge uddannelser nu.

Uddannelserne er begge deltidsuddannelser, hvilket betyder, at medarbejderne sideløbende kan passe deres jobs - i enten den private eller offentlige sektor.

Den ene uddannelse med temaet innovation sætter fokus på opkvalificering og specialisering af medarbejdere inden for tekniske og produktionsrettede erhverv. Den ruster studerende til at udvikle ideer og føre dem ud i livet, hvad enten man ønsker at udvikle produkter, optimere en produktion, eller stå i spidsen for innovationsprocesser.

Den anden uddannelse med temaet offentlig forvaltning henvender sig til administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner i stat, region og kommune. Den giver studerende en alsidig viden om opgaver og funktioner inden for offentlig administration og forvaltning - herunder sagsbehandling, organisationspsykologi og økonomi.

”Vi har fået flere henvendelser fra både virksomheder, og offentlige organisationer, som ønsker opkvalificering af deres medarbejdere inden for henholdsvis innovation og offentlig forvaltning. Og da vi er en seriøs og betydelig uddannelsespartner, har vi selvfølgelig lyttet til ønskerne, og kan nu tilbyde de nye efteruddannelser på akademiniveau på vores erhvervsakademier – en med afsæt i innovation og en med afsæt i offentlig forvaltning. Vi glæder os til at præsentere begge uddannelser for både medarbejdere og deres arbejdspladser - og medvirke til at kompetenceløfte parterne,” forklarer Birgitte Riise Bjærge, der er chef for Dania Erhverv.


Hvad er en akademiuddannelse?

Akademiuddannelser er kompetencegivende videregående uddannelser, der giver ECTS-point ved gennemførelse. Indholdet i uddannelserne er designet til erhvervslivets krav til fremtidens kompetencer inden for fx ledelse, administration, økonomistyring, markedsføring, kommunikation og tekniske områder. Akademiuddannelser kan tages som enkeltfag eller som en samlet uddannelse.
Der kan vælges mellem en lang række forskellige uddannelser med hver tilhørende obligatoriske fag og valgfag. Afsluttes den samlede uddannelse, opnås titlen Akademiuddannet (AU). En akademiuddannelse giver mulighed for videreuddannelse – fx på en diplomuddannelse.

Der er på de enkelte uddannelser typisk et krav om 2-3 obligatoriske fag. Hertil kommer en række valgfag. Der må vælges valgfag fra andre fagområder dog med begrænsninger, som er beskrevet under de enkelte uddannelser. Hvor mange ECTS hvert fag udgør, fremgår af det enkelte fags fagbeskrivelse.
Der kan søges om SVU eller midler fra Kompetencefonde til uddannelsesforløbet.