Uddannelsesminister i dialog om videregående uddannelser i Silkeborg

Torsdag, den 24. oktober kom uddannelsesminister Morten Østergaard på besøg på Erhvervsakademi Dania på Bredhøjvej i Silkeborg. Afdelingschef Birgitte Riise Bjærge tog sammen med rektor Lis Randa og vicerektor Anders Graae Rasmussen imod ministeren. Dialogen var meget konstruktiv omkring Silkeborg som stærk videregående uddannelsesby med fokus på at tilbyde flere uddannelser, der kan understøtte erhvervslivets behov.
nyhed

Behov for it-uddannelser i Silkeborg-området

Morten Østergaard var tilfreds med at høre hvordan Dania har vækstet i antallet af studerende på de videregående uddannelser i byen. Han anerkender at behovet blandt erhvervslivet skal være forudsætningen for udvikling af nye tilbud. Som afdelingschef Birgitte Riise Bjærge fortæller: ”Vi kan se, at mange af vores studerende gerne vil blive i området, og derfor vælger ud fra hvad der er af muligheder i byen. Samtidig hører vi hvilke behov som bl.a. de mange it-virksomheder og Erhverv Silkeborg har i området. Derfor arbejder vi fortsat på at få en it-funderet uddannelse til Dania.” Vicerektor Anders Graae Rasmussen pointerede, at Dania har succes med uddannelser med tydelig profil, og det er målet med lancering af nyt. Morten Østergaard anlægger en samfundsmæssig betragtning, og ser konstruktivt på lancering af nye udbud, når det sker med afsæt i et konkret afdækket behov i erhvervslivet.

Danias styrke i innovativt samarbejde med Museum Jorn

Innovation og samarbejde mellem uddannelser, organisationer og erhverv er omdrejningspunktet i regeringens innovationsstrategi, ”Løsningernes land”. Ved besøget i Silkeborg fik ministeren indtryk af hvilke innovationsprojekter de studerende og underviserne på Dania er involveret i. Det gælder lige nu et spændende samarbejde med Museum Jorn, som uddannelsesministeren fandt meget interessant med ordene ”det giver mere ”nerve” at arbejde med virkelige udfordringer.”

”Innovationslegoworkshoppen” på torvet i Silkeborg har været besøgt af mange borgere, og projektet understreger meget levende, at Danias studerende kan noget med nytænkning, som kan give værdi for kulturinstitutioner. Formand for Radikale, Svend Erik Milsgaard ser potentiale i denne form for samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania og erhverv og organisationer i byen.

Digitale uddannelser kan bane vejen for mange sportsudøvere

Erhvervsakademi Dania i Silkeborg lancerer om kort tid en ”on-line” Finansøkonomuddannelse. Tilbuddet er primært målrettet aktive professionelle sportsudøvere, der grundet en hverdag præget af konkurrencer og træning bedre kan studere i de tidslommer, som en topatlet har undervejs mellem stævner, mesterskaber og træningspas. Uddannelsen sker i samarbejde med Study4player, og er baseret på flere it-platforme. Rektor Lis Randa pointerede, at det er den første af sin art i Danmark, og at der er et behov for uddannelse til de mange, som bruger deres unge år 100% på sport.

Udvikling til gavn for erhvervslivet i Silkeborg området

Afdelingschef Birgitte Riise Bjærge afsluttede mødet med uddannelsesminister Morten Østergaard, der samlet bød på en god dialog og konstruktive drøftelser, der ventes at kunne bidrage positivt til erhvervsakademiets videre udvikling i fremtiden, og dermed også til gavn for erhvervsvirksomheder i byen.