Unge, der uddannes regionalt, bliver boende

En ny analyse fra Danske Erhvervsakademier viser, at 79 procent af de unge, der bliver uddannet på Erhvervsakademi Dania, bliver boende i lokalområdet.
nyhed

De studerende fra Dania har ikke travlt med at flytte fra lokalområdet, når de er færdige med en videregående uddannelse. En ny undersøgelse fra Danske Erhvervsakademier viser, at 79 procent af de unge, der har taget en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Dania i 2013, stadig bor i byen eller i oplandet i 2015.

”Undersøgelsen viser, at hvis det lokale erhvervsliv skal have uddannet personale, så er det vigtigt, at de unge kan uddanne sig i lokalt,” siger analytiker fra Danske Erhvervsakademier, Alexander Nepper, der har lavet analysen.

”Tallene viser også, at hvis først de unge tager til Aarhus eller København for at studere, så kommer de ikke tilbage,” fortsætter han.

Et godt argument for flere uddannelser
På Erhvervsakademi Dania vækker tallene begejstring.

”Vi er glade for at se sådan en undersøgelse. Det er et godt argument for at have regionale videregående uddannelser og i fremtiden forhåbentlig flere end vores nuværende to,” siger rektor Lis Randa.

Hun mener, at årsagen til, at mange bliver boende i området skyldes den obligatoriske praktikperiode i lokale virksomheder og et godt samarbejde med erhvervslivet.

”Vores uddannelser passer til de arbejdspladser, vi har i området. Virksomhederne har behov for dem, vi uddanner og er generelt interesserede i at have dem i praktik og interesseret i at ansætte dem, når de er færdige med uddannelserne. En væsentlig forudsætning for at de unge bliver boende er, at de finder et job. Derfor skal der være en balance mellem de uddannelser, vi udbyder, og så de job, erhvervslivet tilbyder,” siger hun og påpeger, at 89 procent af alle dimittender fra erhvervsakademierne kommer i arbejde inden for det første år.

I alt blev 79 procent af Dania-dimittenderne fra 2013 boende i dækningsområdet samt omgrænsende kommuner, mens det for hele landet er 74 procent. Undersøgelsen viser også, at det campus med flest blivende dimittender er Silkeborg med 84 procent.