Unge vil arbejde med øjne, robotter og design

Flere vælger at tage deres videregående uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Det er især de videregående uddannelser til optometrist, automationsteknolog og multimediedesigner, der fået flere Kvote 2-ansøgninger end sidste år.
Af Anne-Mette Gyldenløv, journalist
nyhed

1.264 ansøgninger er kommet ind til Erhvervsakademi Dania, der har korte videregående uddannelser fra Hobro til Horsens og Grenaa til Skive. Det er flere end ved kvote 2-fristen sidste år, en fremgang på to procent og rekord for det jyske erhvervsakademi.

”Det er glædeligt, at så mange har søgt ind på en af Erhvervsakademi Danias uddannelser. Vi kan mærke, at efterspørgslen på de kortere videregående uddannelser er stor, og det skyldes især, at de unge finder det tiltrækkende at tage en uddannelse, der er tæt på virkeligheden og kombinerer teori og praktik,” udtaler rektor Anders Graae Rasmussen.

Det er især uddannelserne til multimediedesigner, optometrist og automationsteknolog, som de unge har valgt at søge ind på. 79 ansøgere har valgt at søge ind på optometri i Randers, hvilket er 65 procent flere end samme tidspunkt sidste år, mens multimediedesigner-uddannelsen i Grenaa og Skive også er gået frem med 59 procent flere ansøgere.

Unge vælger uddannelse efter jobmuligheder
Automationsteknologer arbejder med robotter i industrien og går direkte ud i højtlønnede jobs efter den toårige uddannelse. Det samme gør sig gældende for mange af Danias andre uddannelser, så stigningen tyder på, at de unge i høj grad vælger uddannelser, som fører til job.

”Når de studerende er færdiguddannede hos os, så kommer de hurtigt i arbejde eller læser videre. Det kan vi se på vores beskæftigelsesundersøgelser, hvor kun ganske få går ledige kort tid efter endt uddannelse. Og det kan i stor udstrækning tilskrives vores tætte samarbejde med erhvervslivet, hvor vi tilpasser vores uddannelser efter erhvervslivets behov,” siger rektor Anders Graae Rasmussen.

Ny uddannelse godt fra start
I Horsens har man for første gang kunnet søge ind på den videregående uddannelse til administrationsøkonom. Her glæder rektor sig over, at 27 personer har søgt ind.

”Det fortæller mig, at vi har set rigtigt ved at søge om at få den uddannelse til Horsens, for det er ikke bare erhvervslivet, som sukker efter dem, men også de unge kan se potentialet i uddannelsen,” fortæller Anders Graae.

Erhvervsakademi Dania har siden sin start i 2009 hvert år øget sit optag og har i dag 2500 studerende i det midt- og nordjyske.