Studieforberedende kurser i august 2014

Hvis du ikke finder det studieforberedende kursus, som du har brug for blandt Danias tilbud, kan du besøge www.gsk.dk

Horsens

  • Indledende erhvervsøkonomi med regneark med undervisning den 19., 21., 25., 27. og 29. august. Hør mere hos Merete Blauenfeldt på mebl@eadania.dk, som også skal have tilmelding senest den 8. august.

Randers

  • Brush-up på matematik og it inkl. solid works målrettet produktionsteknolog-uddannelsen. Fra den 4. august til den 29. august. Hør mere hos Laurids Dam på ldam@eadania.dk
  • Studieforberedende kursus målrettet markedsførings-, handels- og serviceøkonomuddannelserne.

 Læs mere og find tilmeldingsblanket her. Hør mere hos Hanne Melsen på hm@eadania.dk

 Skive

  • Erhvervsøkonomi C  den 18.-29. august målrettet serviceøkonom- og multimediedesigneruddannelserne
  • Matematik B den 6.-29 august målrettet datamatikeruddannelsen
  • Matematik C den 13.-26. august målrettet multimediedesigner- og produktionsteknologuddannelserne

Læs mere og find tilmeldingsblanket her. Hør mere hos Hanne Mentz Nedergaard på hmn@eadania.dk