Uddannelsesudvalg

Erhvervsakademi Dania har nedsat 12 uddannelsesudvalg, der rådgiver ledelsen om uddannelserne.

Uddannelsesudvalgene har følgende opgaver:

• Uddannelsens profil og indhold
• Samarbejde mellem uddannelsen og erhvervslivet
• Uddannelsens relevans i forhold til udviklingen i erhvervslivet
• Uddannelsens studieordning
• Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsen
• Andre forhold af betydning for uddannelsen

Læs forretningsorden for uddannelsesudvalg


Der er nedsat følgende uddannelsesudvalg. Klik på områderne og se udvalgenes sammensætning: