Uddannelsesudvalget for Finansøkonom

Medlemmer

Organisation

Carsten Brandt Andersen     Jutlander Bank
Gitte T. Laursen Dansk Ejendomsmæglerforening
Henriette Nissen Repræsentant for Finansforbundet
Jan Carøe Sørensen Beierholm
Lone Lundgaard Jacobsen FOKUS Folkeoplysning, repræsentant for HK
Merete Engel Jyske Bank
Marianne Søndergaard Herslund Jyske Bank
Jens Peter Dahlgaard Campuschef Erhvervsakademi Dania, Hobro
Flemming Glud Hansen Campuschef Erhvervsakademi Dania, Silkeborg
Mette Fuglsang Medarbejderrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Hobro
Charlotte Nysom Medarbejderrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Silkeborg
Michelle Jensen Studenterrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Silkeborg
Casper Kajgaard Studenterrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Hobro