Uddannelsesudvalget for Markedsføringsøkonom

Medlemmer

Organisation

Torsten Westh Erhverv Randers
Morten Vammen CCO JP Group
Kitt Hartly Mark JKS og Dimittend
Jonas Løgstrup Hansen Svend Hoyer A/S
Susanne Thorlund Business Danmark
Inger Stranddorf HK Privat, HK/Midtvest
Merete Andersen Bent Brandt (repræsentant for Dansk Erhverv)
Kasper Nørbæk Jørgensen Dimittend (studerende Innovation og Entrepreneurship)
Jeppe Juncker Campuschef Erhvervsakademi Dania, Randers
Claus Bang Olsen Konstitueret Campuschef, Erhvervsakademi Dania, Viborg
Marianne Aardalsbakke Studiekoordinator, Erhvervsakademi Dania, Viborg
Bo Sybrandt Hansen Medarbejderrepræsentant, Erhvervsakademi Dania, Randers
Anne Sofie Tovgaard Kjeldsen Studenterrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Randers
Louise Cornelius Henriksen Studenterrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Viborg