Uddannelsesudvalget for Serviceøkonom, BA Hospitality Management og Center for Turisme og Oplevelser

Medlemmer

Organisation

Anne Mette Knattrup Visit Randers (repræsentant for Dansk Turistfremme)
Nina Carlslund Scandic Aarhus City (repræsentant for Dansk Erhverv)
Inger Toft Stranddorf HK Privat/HK Midtvest
Susanne Eriksen Montra Hotel Sabro Kro (repræsentant for Horesta)
Lars Hamann Museum Jorn
Maria Aaen Dansk Kyst- og Naturturisme
Line Mosfelt Dimittend
Inge Gade Pinnerup Dimittend, serviceøkonomuddannelsen
Lasse Karlberg Studieleder Erhvervsakademi Dania, Randers
VACANT Campuschef Erhvervsakademi Dania, Skive
Marie Louise Willerslev Medarbejderrepræsentant Erhvervsakademi Dania, Skive
Andreas Fjord Bonven Medarbejderrepræsentant, Erhvervsakademi Dania, Randers
Maria Lybye Poulsen Studenterrepræsentant, Erhvervsakademi Dania, Skive
Anne Kirstine Skytt Studenterrepræsentant, Erhvervsakademi Dania, Randers
Lise Berg Studenterrepræsentant, Erhvervsakademi Dania, Randers