Orlov

Barsel

Du skal kontakte din lokale studieadministration eller studievejleder i forbindelse med barsel. Se også under punktet SU.

Andet

Såfremt du har behov for orlov i anden sammenhæng, skal du kontakte din lokale studievejleder eller studieadministrationen på din uddannelse. Bemærk, at du typisk ikke har mulighed for at få orlov førend du har bestået det første studieår. Vær desuden opmærksom på, at der kan være fastsat regler for orlov i forbindelse med den enkelte uddannelse som du skal være opmærksom på.