Energiteknolog

Energiteknologens primære arbejdsområder er design, optimering og implementering af energianlæg - fra ideoplæg til færdiggørelse og indkøring. De projekterer, konstruerer, dimensionerer, energioptimerer og implementerer systemer i bl.a. energiforsyningsvirksomheder.

Den toårige videregående uddannelse på Erhvervsakademi Dania i Randers giver dig muligheder på et felt med globalt bevågenhed inden for energioptimering. Hvis du tager en uddannelse til energiteknolog, er du med til at sikre dine karrieremuligheder, ved at du ikke nødvendigvis "skal trække ledninger og kabler", til du skal pensioneres, siger vores energiteknologstuderende, der selv har en erhvervsuddannelse. Det er fx Martin Wulff, der i sin praktiktid fandt energibesparelser for 4,86 millioner kroner og efterfølgende blev ansat som energirådgiver.

Tilmelding til studieoptag sker via www.optagelse.dk 

Fristen for tilmelding er følgende:

For kvote 1 (optagelse med gymnasial ungdomsuddannelse) er fristen 5. juli kl. 12.

Har du svendebrev, og nåede du ikke tilmelding til kvote 2 inden 15. marts, så er der stadig gode chancer for optagelse. Søg fortsat via www.optagelse.dk inden 5. juli kl.12.

Hvis du har spørgsmål til optagelseskrav eller til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte studievejleder Lars Dam på ld@eadania.dk / tlf. 24437523

 

OBS!

Uddannelsen er flyttet fra Hadsten til Randers i sommeren 2017, hvor vi opfører en ny og topmoderne bygning til Danias tekniske uddannelser. 


Forrige
 
Næste
 
 

Uddannelsen til energiteknolog på Erhvervsakademi Dania har følgende fag og indhold: 

Basiselementer 

 • Teknisk matematik (C-niveau)
 • Teknisk dokumentation
 • Sproglig kommunikation.

Virksomhedsfag

 • Erhvervsøkonomi
 • Entrepriseret
 • Kvalitetsstyring/-sikring
 • HR-funktioner.

Teknologi (bundne)

 • Varmeteknik
 • Klimateknik
 • Køleteknik
 • Automatik.

Teknologi valgdel (kan indeholde)

 • CTS-anlæg
 • Indregulering af varme/ventilationssystemer
 • Energioptimering.

Specialeemner

På studiets 2. - 3. semester kan du som valgfrie specialeemner fx vælge:

 • Køleteknik og varmepumper
 • Styring og regulering
 • Alternative og nye energiformer
 • Projekt- og personaleledelse.

Specialemnerne er valgfrie. Her har du de bedste muligheder for at sætte et præg på din uddannelse til energiteknolog, der peger i den retning, hvor netop du ønsker at bevæge dig. Måske med henblik på en ganske bestemt type job efter endt uddannelse.

Afgangsprojekt

I den afsluttende del af din uddannelse skal du udarbejde dit afgangsprojekt. Emnet for projektet relaterer sig til dit speciale og tager udgangspunkt i, at du skal løse/projektere en konkret opgave. Normalt løses opgaven i samarbejde med en virksomhed.

 

Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere samt virksomhedsbesøg. Der er fokus på at inddrage erfaringer fra praksis.

Erfarne engagerede undervisere

Erhvervsakademi Dania er præget af engagerede og erfarne undervisere, som du kan tage kontakt til, hvis du skulle have brug for en snak, hvad enten det er af faglig eller personlig karakter.

Den første tid på dit studie kan være overvældende og overraskende, for en del ting vil være anderledes, end du har været vant til på din ungdomsuddannelse. Der vil være mange ting at forholde sig til, både nye mennesker og en masse praktiske forhold. Du skal lære at strukturere din tid og prioritere. Der vil blive stillet krav om, at du studerer på fuldtid og arbejder grundigt med dine fag. Dette indebærer også, at du skal forberede dig på egen hånd. Du vil i løbet af dit første år opleve flere eksamener i flere forskellige fag.

 

Alle uddannelser har en studieordning, der detaljeret gennemgår fag og eksamener. Hvis du vil vide mere om uddannelsen til Energiteknolog kan du læse uddannelsens gældende studieordninger her:

Studieordning frem til august 2014

Studieordning fra august 2014

 

Læs om Ronny Houl Nielsen her

Du kan se en kort præsentation af uddannelsen her

 

Studiets opbygning

Energiteknologuddannelsen er normeret til to studenterårsværk, hvilket berettiger til SU i 22 måneder.

Uddannelsen til energiteknolog er opbygget med følgende fag/elementer:

 • Basiselementer 30 (ECTS)
 • Virksomhedsfag 20 (ECTS)
 • Teknologi - bundne 25 (ECTS)
 • Teknologi - valgdel 15 (ECTS)
 • Praktikdel 15 (ECTS)
 • Afgangsprojekt 15 (ECTS)

Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsens varighed er således 120 ECTS-point.

 

I 4. semester kommer du i praktik i en virksomhed i ni uger. Praktikperioden kan danne baggrund for dit valg af afsluttende projekt. Men allerede i 2. – 3. semester kan du vælge specialeemner inden for det område, du ønsker at arbejde med i praktikken og i dit afgangsprojekt.

Målet med praktikopholdet er, at du kan dygtiggøre dig inden for et speciale, som virksomheden råder over. Praktikopholdet kan også indgå i forbindelse med det efterfølgende afgangsprojekt. Der er mulighed for, at praktikopholdet kan foregå i udlandet.

Studiepraktikken afsluttes med en evaluering af forløbet.

En del af vores studerende ender med fastansættelse i praktikvirksomheden.

 

Optagelse og ansøgningsskema

Optagelse til Energiteknologuddannelsen sker via Den Koordinerede Tilmelding KOT, der er åben fra 1/2 til 5/7 2015.

Ansøgningsskema kan findes på www.optagelse.dk.

Til Energiteknologuddannelsen er der optagelse om sommeren.

Ansøgningsfrist

For Kvote 2 ansøgere (herunder erhvervsuddannede) er fristen for elektronisk tilmelding 15. marts, for kvote 1 ansøgere er fristen 5. juli.

Kvote 2 ansøgere kan dog også fortsat søge efter 15. marts, og vil blive taget i betragtning så længe der er ledige pladser på studiet.

Når den koordinerede tilmelding lukker for ekektronisk tilmelding skal du ansøge via dette ANSØGNINGSSKEMA.

Ring hvis du er i tvivl om hvordan det udfyldes. 

 

 

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C

 

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

elektriker, bygningsautomatik

elektriker, installationsteknik

elektriker, kommunikationsteknik

elektriker, styrings- og reguleringsteknik

elektronik- og svagstrømsuddannelsen

murer (trin 2)

procesoperatør (trin 2)

smedeuddannelsen (med specialer)

snedker (med specialer)

træfagenes byggeuddannelse

VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

 

Adgang via anden relevant erhvervsuddannelse end de der er nævnt ovenfor:

Specifikke adgangskrav: Matematik C

 

Opfylder du ikke de formelle krav, men bliver optaget på studiet alligevel, skal du bestå nogle studieforberedende fag. Se hvilke studieforberedende fag vi tilbyder og tilmeld dig her. 

 

Den to-årige videregående uddannelse til Energiteknolog på Erhvervsakademi Dania i Randers er en del af det danske uddannelsessystem.  Uddannelser giver merit til yderligere uddannelse på fx universitet, hør vores studievejledere om mere info.

Som energiteknolog kan man læse Energimanagement på UCN - klik her

 

 

Uddannelsesstigen 2014

 

 

 

 Læs her, om Kennis jobønsker som energiteknolog

Energiteknologer arbejder inden for:

 • Forsyningsvirksomheder
 • Byggebranchen
 • Rådgivningsbranchen
 • Procesanlæg
 • Salg
 • Selvstændig forretning

Typiske arbejdsopgaver er:

 • Projektledelse med styring af energitekniske projekter.
 • Udarbejdelse og formidling af energiteknisk dokumentation.
 • Rådgivning om bæredygtige og CO2-neutrale løsninger.
 • Være en del af virksomhedens ledelse.
 • Design og udvikling af nye energisystemer.
 • Planlægning og forsyning.
 • Energirådgivning i tekniske afdelinger inden for stat eller kommune.

Som projektansvarlig sørger du for, at opgaven bliver gennemført på den rigtige måde. Det er dit ansvar, at systemerne fungerer perfekt og opfylder alle krav til kvalitet, sikkerhed og miljø. Du kan blive en del af et ledelsesteam og skal derfor kunne samarbejde med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Virksomhedstyper:

En energiteknolog kan bestride job i fx forsyningsvirksomheder - både konventionel og alternativ energiforsyning - som rådgiver i arkitektvirksomheder eller som ansat i kommunale eller statslige energiselskaber.

 

Energioptimering - fremtidens udfordring

Energi skal udnyttes på den bedste måde for at optimere ressourcerne, og med en uddannelse som energiteknolog vil du være en central spiller i dette arbejde. Ved at have viden om energioptimering i fx klimaanlæg, luftvarme og varmepumpeanlæg samt overblik over fagområder inden for vvs, el og byggeteknik, vil du kunne gøre en forskel til gavn for hele kloden.

På uddannelsen til energiteknolog vil du lære alt om:

 • Energiteknisk dokumentation
 • Design og udvikling af energisystemer
 • Forbedring af energiinstallation og -anlæg
 • Projektledelse, planlægning og rådgivning

Uddannelsen som Energiteknolog åbner mulighed for en række spændende job som projektleder, energiingeniør, energirådgiver eller salgsingeniør.

Se her hvad energiteknolog Jacob Fischer bl.a. arbejder med som energikonsulent  i Lokalenergi

Casper Christiansen, der er ansat som ingeniør i Alectia, fortæller om hans opgaver. "Jeg er ansat i Alectias food-afdeling, hvor vi beskæftiger os med projektering og dimensionering af fødevarefabrikker i hele verden. Jeg har bla. tegnet principdiagrammer for køleanlæg og varmegenvinding. Desuden har jeg dimensioneret varmepumper og gaskedler samt udarbejdet beregninger af tilbagebetalingstider og det komplette systems driftsøkonomi." Casper startede på Energiteknologuddannelsen med en baggrund som kølemontør.

 

Hverdagen

Når du læser til energiteknolog på Erhvervsakademi Dania i Randers siger du samtidig ja til projekter, der til forveksling minder om det, du vil møde i et fremtidigt job. Studiet bliver løbende udviklet, så det til stadighed spejler de udfordringer samfundet byder på. Undervisningen er tilrettelagt, så både tekniske og bløde kompetencer bliver styrket.

Kontakt til erhvervslivet

På Erhvervsakademi Dania har vi nær tilknytning til erhvervslivet, og det er undervisningen bygget op omkring. I forbindelse med dit afslutningsprojekt får du tilknyttet en erhvervsvejleder, typisk fra en rådgivende ingeniørvirksomhed eller en større elinstallationsvirksomhed.

Virkelighedsnære projekter

Projektarbejde udgør en væsentlig del af uddannelsesforløbet. Du vil få forståelse for at tilrettelægge og styre et projekt fra de første tanker er gjort, til det er ført ud i livet. Gennem projekterne lærer du at bruge de arbejdsmetoder, der bruges i de virksomheder, hvor du senere kan få job.

Uddannelsen er på hvert semester bygget op om erhvervsrelevante temaer. Gennem undervisning og projektarbejde får du de nødvendige færdigheder og kompetencer til at møde de udfordringer, vores dynamiske samfund byder på.

Du får tiltagende ansvar

Uddannelsen er et progressivt forløb, hvor du i tiltagende grad får ansvar for indhold og udformning af læringen. Projekterne i de sidste to semestre tilrettelægger du for en stor del selv, og du får mulighed for sparring med en vejleder, der kan bidrage med viden og konstruktiv kritik. Du vil møde et miks af forskellige læringsformer tilpasset de aktuelle fag og emner, du aktuelt arbejder med.

Netværk

Netværk i og uden for skolen er et af de bærende elementer i et dynamisk samfund. Under din uddannelse får du kontakter, der rækker langt ind i fremtiden.

Når du arbejder med projekter bliver du opmuntret til at udvikle dine netværkskontakter, så du allerede har et veletableret fagligt netværk, den dag du er færdiguddannet. På Erhvervsakademi Dania udvikler og styrker vi løbende vores netværk både i forhold til relevante erhvervsvirksomheder og til andre uddannelsesinstitutioner.

I løbet af uddannelsen vil du stifte venskaber, der varer for livet. Venskaberne vil naturligvis blive en vigtig del at det netværk, som du får opbygget.

Innovation på skemaet

Under din uddannelse på Erhvervsakademi Dania vil du igennem studiet arbejde med innovation i forbindelse med dine projekter.

Lokaler og udstyr

Tror du på, at omgivelserne har betydning for læring? Det gør vi! Lokaler og udstyr er vigtige elementer for både trivsel og udvikling. På Erhvervsakademi Dania vil du opleve de bedste rammer. Akademiet tilbyder et spændende uddannelsesmiljø i et byggeri med lyse lokaler og åbne områder, hvor du hurtigt finder dig godt tilrette. Kantineforholdene roses også af mange af vores studerende.

Vi søger til stadighed at kunne tilbyde moderne og velholdt udstyr, der er på højde med det materiel, man møder ude i erhvervslivet. Vi har i den sammenhæng et nært samarbejde med producenter og leverandører.

Til top

 

TAG ET AKADEMIFAG SAMTIDIG MED DIT STUDIE!

Som fuldtidsstuderende har du mulighed for at tage ekstra fag (Akademifag) sideløbende med dit nuværende studie, så bliver du endnu mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvilke fag, vi tilbyder med start i foråret 2017 i brochuren nedenfor. Heri kan du også se pris, tidspunkt og hvor du kan tage faget.
Nedenfor finder du også tilmeldingsblanketten, som du udfylder, mailer eller afleverer til studiesekretæren på det akademi, hvor du kan tage faget.

 

 

 

 

For mere information omkring SU, klik her www.su.dk eller kontakt vores studiesekretær  
Ingen profilbillede
 
Vedrørende SPS - socialpædagogisk støtte - kontakt vores studievejleder  
[image]
Adjunkt og studievejleder
 

Du kan også finde mere information om SPS her!

Det kan være aktuelt, hvis du fx er ordblind.

 
 

Har du spørgsmål til Energiteknologuddannelsen i Hadsten? 

[image]
Koordinator og underviser

Drejer din henvendelse sig om SU eller andre studieadministrative spørgsmål kontakt 

[image]
Studiesekretær
 

Kontakt afdelingen


Telefonnummer +45 7229 1000
E-mail randers@eadania.dk

Ellemosevej 36
8370 Hadsten
 

 

Nyhedsbillede

De sidste dimittender fra Dania i Hadsten


Forleden dimitterede de sidste teknologisk uddannede fra Erhvervsakademi Dania i Hadsten, for efter sommerferien rykker hele campusset til Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Stort byggeri skudt i gang på Dania


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten. Forleden tog bestyrelsesformand og rektor første spadestik til det omfattende byggeri på Minervavej i Randers
Læs mere


Nyhedsbillede

Energiteknolog med en forkærlighed til formler


Det var energiteknolog-uddannelsens fokus på at omdanne teoretiske beregninger på bygninger til praksis, der lokkede Søren Dam Jensen til. Nu håber han, at praktik- og studiejob-virksomheden vil beholde ham, når han er færdig på uddannelsen
Læs mere


Nyhedsbillede

Energiteknolog med i praktikfinale


”Jeg har været en del af holdet fra starten af,” fortæller energiteknolog Ulv Cluzeau om sin praktik ved installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen. Det var så godt, at han har nomineret dem til prisen som bedste praktikophold og er nu i finalen til at blive landets bedste
Læs mere


Nyhedsbillede

Dania investerer i tekniske videregående uddannelser


Erhvervsakademi Dania bygger op til 1500 m2 til de tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i Hadsten
Læs mere


Nyhedsbillede

Nyt samarbejde mellem Dania og Aalborg Universitet


Erhvervsakademi Dania og Aalborg Universitet har indgået en 3-årig aftale, der skal være med til at kombinere et ressourcestærkt forskningsmiljø med praksisnær viden
Læs mere


Nyhedsbillede

Studerende møder virkeligheden i praktik


Alle videregående uddannelser på Erhvervsakademi Dania har praktik som et fast element. Det er her, de studerende for alvor får testet deres teori i praksis og lært livet i deres kommende erhverv at kende
Læs mere


Nyhedsbillede

Nu bliver vinderen fundet


Finalen i Årets Dania-praktik er i gang, hvor fem dygtige praktikanter dyster mod hinanden for at vinde årets pris og gå videre til den nationale finale
Læs mere


Nyhedsbillede

Energiteknologer kombinerer skrivebord med virkelighed


På Erhvervsakademi Dania er der 21 forskellige videregående uddannelser og 2500 studerende, men hvem er de studerende? Her kan du møde Jonas og høre, hvorfor han læser til energiteknolog
Læs mere


Nyhedsbillede

Tidligere studerende viser Danias jobmuligheder til infomøde


Fire tidligere studerende vender onsdag d. 4. marts tilbage, hvor det hele startede - på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Hør om deres komet-karrierer til infomødet kl. 17 på Ellemosevej 36.
Læs mere


Nyhedsbillede

Studiestart i Hadsten: ”Alle ser frem til seriøsitet, faglighed og nærhed”


39 nye studerende startede mandag deres studieliv på Erhvervsakademi Dania i Hadsten. Det var samtidig også afdelingschef Eva Lunds første skoledag.
Læs mere 
 
 

pointer
Uddannelsen kan tages i Randers 
 

"Jeg valgte den videregående uddannelse til energiteknolog, fordi jeg gerne vil være med til at optimere, så man kan levere billigere. Og nu er mit hovedmål energioptimering i industrien"


Benjamin Faurhøj, energiteknolog