Kvalitetschef

MØD EN PRODUKTIONSTEKNOLOG

Ikke to dage er ens. Planen var egentlig et arbejde indenfor produktionsoptimering, værkfører eller måske produktionschef, men siden Per Christensen blev færdig som produktionsteknolog, har han arbejdet med noget helt andet - som kvalitets- og dokumentationsmedarbejder hos Holvrieka Danmark.

 

”At jeg endte her, er egentlig lidt ude i grå­zonen. Det er faktisk ikke noget, jeg har haft så meget af på uddannelsen. Men produktionstekno­loguddannelsen har alligevel været meget lærerig ” fastslår den 31-årige QC-inspector, som oprindeligt er uddannet klejnsmed og efterfølgende har arbej­det i knap syv år inden for forsvaret.

For at ”komme videre” besluttede han sig for at tage den toårige uddannelse som produk­tionsteknolog med speciale i drift. Blandt andet med den tanke i baghovedet, at hans ledererfaring fra forsvaret kunne kombineres med uddannelsen.

 

STORT ANSVAR

Og på Holvrieka har han fået et både spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job, som samtidig rummer afveksling, en pæn løn og gode muligheder for at gøre karriere.

Virksomheden fremstiller rustfrie ståltanke til levnedsmiddelindustrien, bl.a. til danske og uden­landske bryggerier.

De leveres komplet med rør, pumper, computer­system etc., og der er stor fokus på, at kvaliteten er i top. Per har ansvaret for, at hvert enkelt produkt lever op til de krav og normer som kunden har be­stilt og forventer.

Der tages stikprøver på de forskellige processer som tankene skal igennem, og hver enkelt tank gennemgås nøje, inden den forlader fabrikken. Kvalitetskontrollen omfatter også løbende kontrol hos underleverandører og i visse tilfælde hos Kon­cernens søsterselskaber.

 

STOR AFVEKSLING

Så det er et meget afvekslende - og langt fra stillesiddende - job, og det passer ham rigtig godt.

”Jeg kan selv planlægge min tid. Ikke to dage er ens. Jeg ville ikke have et job, hvor jeg skulle sidde på et kontor hele tiden – og det gør jeg heller ikke her. Jeg har kundekontakt - er et af bindeleddene mellem produktionen og konstruktionsafdelingen, og følger produktet fra start til slut,” siger Per, som har ansvar for at udfærdige den endelige doku­mentation til kunderne - med bl.a. tegningsmate­riale, forskellige data og svejsecertifikater på de medarbejder, der har stået for svejsningen.

Jobbet og det ansvar, han har, indebærer, at han ind imellem må arbejde på skæve tidspunkter:

”Produktionen skal køre uden hindring, så hvis det kræver, at jeg skal være her om natten – så er det det, der skal til.”

 

MERE EFTERUDDANNELSE

Til gengæld gør virksomheden en del ud af at me­darbejderne får endnu flere kompetencer, og Per har været på en del kurser inden for kvalitets-kontrol. Så selvom den toårige uddannelse som produktionsteknolog måske ikke lige førte til det job, han forventede, understreger han, at det var et godt springbræt. Med gode chancer for, som den tidligere militærmand selv udtrykker det, ”at stige i graderne.”