Maskintekniker

MØD EN PRODUKTIONSTEKNOLOG

Jeg kunne ikke undvære uddannelsen. Henrik Friis-Andersen startede egen virksomhed og bruger dagligt sin uddannelse som produktionsteknolog.

 

- Jeg bruger dagligt værktøjer fra uddan­nelsen og ville ikke have kunnet drive virksomhed i dag uden, fastslår 33-årige Henrik Friis-Andersen, som driver rekrutterings- og vikarbureauet HR-Industries.

Han er oprindelig uddannet smed, men efter at have arbejdet med det nogle år, ville han noget mere.

- Som smed havde jeg arbejdet med tegninger, og jeg syntes, det var mere interessant. Så jeg under­søgte, hvilke muligheder der var, fortæller Henrik, som for godt 10 år siden valgte at uddanne sig til Produktionsteknolog.

 

STARTEDE EGEN VIRKSOMHED

- Da jeg var færdig med uddannelsen, var der mange muligheder og nye jobs på den anden side af skrivebordet - med fx konstruktion, layout til virk­somheder eller planlægningsopgaver i forbindelse med produktion. Jeg startede som delprojektleder i en virksomhed og kunne fint kombinere uddan­nelsen med det faglige fra smedeuddannelsen.

Men efter nogle år tænkte han igen: Nu skal der ske noget mere. Så han sagde sit job op, brugte et år på at tage uddannelsen som diplomleder og startede sin egen virksomhed, HR-In­dustries, som lejer bl.a. produktions-teknologer, smede og maskinarbejdere ud til industrien.

- I forbindelse med tidligere jobs havde jeg i flere år arbejdet med bemandingsløsninger til indus­trien på forskellige niveauer, og jeg følte, at jeg havde et godt fundament til at starte min egen virk­somhed, fortæller Henrik, som i dag har godt 30 ansatte.

- Jeg har fra starten valgt, at HR-Industries skal være en professionel samarbejdspartner, der med kort varsel kan stille med den rigtige bemanding.

 

VIGTIG UDDANNELSE

Både når Henrik snakker med kunder og udvælger folk til forskellige opgaver, drager han nytte af sin uddannelse som maskintekniker/produktionste­knolog.

- Jeg bruger i allerhøjeste grad min uddannelse. Når jeg arbejder sammen med teknikere, er det meget vigtigt at kunne snakke samme sprog som dem. Det samme gælder i høj grad også, når jeg kommer ud til kunder og skal vurdere, hvilke folk, de har brug for. Så jeg har ikke kunnet undvære den, fastslår Henrik og tilføjer, at kunderne i løbet af årene også er begyndt at efterspørge folk fra an­dre faggrupper.

- HR-Industries specialiserede sig i starten in­den for jern- og metalindustrien men kan nu også tilbyde bemanding inden for administration, in­geniør- eller håndværkeropgaver.