Produktionsplanlægger

MØD EN PRODUKTIONSTEKNOLOG

Slagteren skiftede spor undervejs. Produktionsteknolog var måske ikke umiddelbart den mest oplagte uddannelse at vælge for Martin Vestergaard fra Laurbjerg, da han søgte ind på Erhvervsakademiet Dania.

 

- Det var da lidt atypisk, siger den 32årige Mar­tin Vestergaard, som oprindeligt er udlært slagter og pølsemager.

- Jeg kunne godt se, at uddannelsen henvendte sig til folk inden for bl.a. træ og metal, men jeg ringede og fik en snak med skolen. For i min verden er produktion= produktion. Hvad enten det han­dler om kød eller køkkenlåger: Der kommer noget ind den ene vej og noget færdigt ud i den anden.

 

HÅRDT – MEN IKKE UMULIGT

Som slagter har Martin haft egen forretning i et par år, og han har desuden arbejdet med produk­tion og forædling indenfor fødevarebranchen. Men efter nogle år kunne han mærke, at det ikke så meget var selve faget, han fandt interessant:

- Det, der trak, var optimering, planlægning og kvalitetsstyring.

Så han besluttede sig for at sige farvel til den virksomhed, han var ansat i for at starte på den toårige uddannelse som produktionsteknolog:

- Fagligt var jeg ikke så godt stillet som de an­dre. Der var jo nogle ting, metalfolkene havde på rygraden: ”Det her gør vi bare sådan.” Og jeg vid­ste ingenting om svejsninger eller boltstyrker - men det kom jeg til, fortæller Martin, som har brugt en del nætter på at sætte sig ind i de områder, mange af de andre havde styr på.

- Det var hårdt indimellem, og jeg kom ikke sov­ende til det. Så jeg vil nok anbefale, at man har en erhvervsuddannelse i forvejen. Men det er bestemt ikke umuligt, og jeg oplevede stor forståelse hos lærerne, som bakkede mig op - uden at give mig særbehandling.

 

SPÆNDENDE UDFORDRINGER

Allerede inden han var færdig med uddannelsen, blev Martin ansat hos Dental Electronic, en min­dre virksomhed i Fårup, der fremstiller udstyr til tandlæger.

- De søgte en medarbejder til kvalitetsstyring. De havde ikke noget system i forvejen, det skulle im­plementeres, så jeg måtte starte helt fra bunden. Men direktøren så det faktisk som en fordel, at jeg ikke var metaluddannet. Jeg havde et andet øje på, hvordan det skulle skrues sammen, fortæller Mar­tin, som også laver standard produktionstekniske opgaver, som udarbejdelse og vedligeholdelse af styklister, optimering og produktionsplanlægning.

- Der er også mange ad hoc opgaver – ting der dumper ind, som jeg skal tage stilling til midt i de daglige opgaver. Det, synes jeg, er spændende. Noget af det, jeg har manglet før, er netop de her udfordringer, der ind imellem går ud over ens kom­petencer.

 

ÅBNER MANGE DØRE

Om han i fremtiden får et job inden for sin tidligere branche – eller noget helt andet, må tiden vise.

- Det gode ved uddannelsen er, at den rammer så bredt og åbner døre til mange forskellige slags virksomheder. Mange administrative opgaver er jo identiske - det er det samme, det drejer sig om.