Produktudvikler

MØD EN PRODUKTIONSTEKNOLOG

Job med udsyn mod verden. Jobbet hos Grundfos har givet Tommy Lysdal Nielsen, mulighed for at rejse og møde mennesker fra forskellige kulturer.

 

- Det bedste ved jobbet er nok, at jeg kom­mer ud at rejse og får mulighed for at møde en masse forskellige mennesker og opleve nye kultur­er. Jeg har lige været alene i Brasilien og Argentina for at kontrollere og guide vores lokale fabrikker omkring produktionskvalitet, og det var utroligt spændende, fortæller 25-årige Tommy Lysdal Nielsen, som har været ansat hos Grundfos i Bjerringbro.

Han er uddannet teknisk designer, og efter at have overvejet ingeniørstudiet startede han på uddannelsen som produktionsteknolog. Han havde lyst til en lidt kortere uddannelse, men sel­vom den kun tager to år, har udbyttet været stort, understreger Tommy.

- Man lærer meget i de to år og bliver klædt godt på. Men det er også hårdt, der stilles krav, og der er nogle store projekter undervejs.

 

UDVIKLE OG UNDERSØGE

Da han var færdig, blev han ansat på Grundfos som produktingeniør i en afdeling, der arbejder med en bestemt produktfamilie af pumper hovedsaligt an­vendt i industrien.

- Jeg har det tekniske ansvar for pumperne, for at udvikle og vedligeholde dokumentationen af dem og for at ændre på dem, hvis der sker nye ting. De bliver produceret i Danmark og i en række lande rundt om i verden, hvor de laver dem ud fra de tegninger og nyudviklinger, vi laver her. Jeg synes, det er meget spændene - både at være med til at udvikle nye ting og at undersøge forskellige prob­lemstillinger: Finde frem til, hvad årsagen er til et problem og hvad der kan gøres ved det, fastslår Tommy, som allerede er på vej videre:

- Lige nu er jeg ”i lære” i virksomheden som teknisk ansvarlig, siger han og forklarer, at den teknisk ansvarlige i afdelingen har meget travlt, og at han derfor får overdraget en masse opgaver.

Og det er han bestemt ikke ked af. Særligt ikke, når det indebærer, at han komme ud i verden.

 

INTERNATIONALE KONTAKTER

Men også når han sidder på virksomheden i Bjer­ringbro, har Tommy meget kontakt til kunder og kolleger i mange lande. Han korresponderer dagligt med de udenlandske afdelinger og får på den måde opbygget et internationalt netværk.

- Der kan fx komme en mail fra USA: De har en pumpe, der ikke passer med de rør, den skal monteres på. Det skal jeg så finde en løsning på: Er der en fejl i vores tegninger, eller er det leverandøren, der har leveret et dårligt arbejde? Sådan noget synes jeg er spændende, siger Tommy, som bruger koncernsproget, engelsk, næsten dagligt og dygtiggør sig gennem tre timers sprogundervisning om ugen i virksomhedens regi.

På sigt forestiller han sig, at han bliver hos Grund­fos. Måske som teknisk ansvarlig, måske i en an­den funktion.

- Det er en stor koncern, og der er mange muligheder.