Projektleder

MØD EN PRODUKTIONSTEKNOLOG

Man kan komme ind i alle brancher. Uddannelsen som produktionsteknolog har givet Heidi Møller Levring spændende job som projektkoordinator, først på Grundfos og siden hos Vestas.

Først var hun ansat i en virksomhed, der pro­ducerer pumper, nu handler det om vindmøller. Men for Heidi Møller Levring betyder selve produk­tet ikke så meget: Hun kan bruge sin baggrund som produktionsteknolog mange forskellige steder.

- Det er det, der er det gode ved uddannelsen: Man kan brede sig og komme ind i alle brancher, siger 32-årige Heidi, som havde arbejdet i fire år som ufaglært operatør hos Grundfos i Bjerringbro, da besluttede sig for at tage den toårige uddannelse på Erhvervsakademiet Dania.

- Jeg har fået meget ud af uddannelsen, fordi den er så bred og åbner for så mange muligheder. Jeg troede egentlig, jeg skulle være konstruktør, men undervejs begyndte jeg at interessere mig mere og mere for driften. Det er først, når man kombi­nerer logistik, kvalitetsstyring og produktionsteknisk arbejde, der virkelig sker noget. Det er meget spændende.

 

NYE UDFORDRINGER

Heidi lavede sit afgangsprojekt hos Grundfos, og allerede inden hun kunne kalde sig produktions-teknolog med speciale i drift, var hun ansat som projektkoordinator på sin gamle arbejdsplads.

- Hos Grundfos arbejdede jeg med Lean projekter, som bl.a. handler om at nedbringe lagre og gen­nemløbstid, om udstyrsoptimering og om foran­dringsledelse i forhold til medarbejdere, der skal gå fra traditionel produktion til Lean-optimeret produktion, forklarer Heidi, som hurtigt fik mere og mere ansvar, masser af udfordringer og mulighed for at udvikle sig.

Men efter godt to år som projektkoordinator hos Grundfos havde hun brug for at prøve noget nyt, og tog et Vestas. Hun er i elektronikfabrikken.

 

BREDER MIT FELT

- Jeg balancerer produktionslinjer, og da der er meget manuelt arbejde i sådan en virksomhed, er det jo anderledes end på Grundfos. Men selvom det er en helt ny branche, handler det stadig om Lean projekter. Nu er det bare ud fra Vestas-prin­cipper - så på den måde breder jeg mit felt.

- Selve produktet betyder ikke så meget. Det, der er spændende, er at optimere en proces og gøre det bedre og mere rentabelt. I sidste ende handler det jo om at bevare arbejdspladser og sikre, at vi bliver ved med at være konkurrencedygtige i Dan­mark.

Heidi er glad for, at hun valgte at droppe det ufaglærte job for at uddanne sig til produktionsteknolog. Det har givet jobmuligheder med større per­spektiv, og selvom projektarbejdet hos Vestas er utroligt spændende, har hun fortsat ambitioner for fremtiden.

- Jeg skal helt sikkert på noget lederuddannelse inden så længe. Det ligger i kortene, at jeg skal vi­dere.