Videncentre

Erhvervsakademi Dania har videncentre og særlige videnindsatser

I regi af videnuniverserne drives en række videncentre og -miljøer, som samarbejder med eksterne interesser, virksomheder og organisationer og samtidig involverer vores uddannelser. På den måde kobles ny viden med praksis. Resultatet er dimittender, der kan anvende viden i erhvervslivet, og virksomheder som med ny viden får løst udfordringer.