Del siden
 
       

Online konference - Hybrid undervisning

Erhvervsakademi Dania inviterer til online konference, der markerer afslutningen på et projekt omkring udbud af hybride uddannelser på efter- og videreuddannelsesområdet (EVU).
15.12.2022
Vector Smart Object1 09:00 - 12:00
Vector Smart Object2 Online Online
Vector Smart Object3 Konference
https://eadania.dk/arrangementer/online-konference-hybrid-undervisning/
2022-12-15

Information og dagens program

Dagens omdrejningspunkt vil dels være formidling af de erfaringer, som Erhvervsakademi Dania har gjort sig med hybride forløb på EVU-området, dels formidling af opmærksomheder, der bør tages højde for, når der undervises hybridt for netop denne målgruppe.

Konferencen byder på en række indlæg, hvor bl.a. Morten Winter Bülow, lektor og Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, vil holde et oplæg om det hybride læringsrums muligheder og begrænsninger. Han har beskæftiget sig med hybride læringsrum i adskillige år og har bl.a. skrevet artiklen: Designing synchronous hybrid learning spaces: Challenges and opportunities. 

 

Program

 

09.00 – 09.15:                           
Hybride forløb – en ny mulighed på EVU-området v/ Birgitte Riise Bjærge (Erhvervsdirektør, Dania Erhverv).

Birgitte Riise Bjærge vil fortælle om baggrunden for at igangsætte projektet om at udbyde hybride forløb på EVU-området. Derudover skitseres de forretningsmæssige muligheder hybride forløb åbner op for.

09.15 – 10.00:                           
Udbud af hybride forløb på EVU-området – hvad nu? v/ Anders Ottendahl og Sofie Weikop (pædagogiske konsulenter, Erhvervsakademi Dania).

Oplægget vil omhandle opmærksomheder som både organisation og undervisere bør have, når der skal undervises i hybride forløb på EVU-området. Opmærksomhederne er blevet til på baggrund af data indsamlet i projektperioden.

10.00 – 10.15:                           
PAUSE

10.15 – 10.45                            
Erfaringer fra et underviserperspektiv v/ Thomas Park Pedersen (Adjunkt i Dania Erhverv).

Thomas Park Pedersen vil fortælle om de erfaringer han har gjort sig med at undervise i hybride forløb på EVU-området. Han vil komme ind på både tekniske og didaktiske udfordringer og hvilke tiltag der er eksperimenteret med for at imødekomme disse.

10.45 – 11.45:                           
Design for hybride læringsrum v/ Morten Winter Bülow, AU

Morten Winter Bülow vil holde et aktiverende oplæg om design af hybride læringsrum med udgangspunkt i forskellige deltagerforudsætninger. Der inddrages praktiske eksempler bl.a. i forhold til forberedelse og feedback-formater i hybrid undervisning.

11.45 – 12.00:                           
Opsamling og tak for i dag v/ Rasmus Hall

Indlægsholdere

Birgitte Riise Bjærge
Erhvervsdirektør, Dania Erhverv

Hybride forløb – en ny mulighed på EVU-området

Anders Ottendahl og Sofie Weikop
Pædagogiske konsulenter, Erhvervsakademi Dania


Udbud af hybride forløb på EVU-området – hvad nu?

Thomas Park Pedersen
Dania Erhverv

Erfaringer fra et underviserperspektiv

 

Morten Winter Bülow
Lektor og Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet

Design for hybride læringsrum

Rasmus Borregaard Hall
Viden- og Udviklingschef Erhvervsakademi Dania

Opsamling og tak for i dag

Tilmeld dig onlinekonferencen om hybrid undervisning her

Ja tak, samtidig med min tilmelding til onlinekonferencen om hybrid undervisning vil jeg gerne holde mig opdateret om kurser, efteruddannelse, arrangementer og inspirerende historier i Erhvervsakademi Danias nyhedsbrev, som sendes pr. mail.

Sådan deltager du

Online konferencen foregår via ZOOM. 

Bruger du en computer, kan du deltager i online-sessionen enten direkte i din browser eller ved at downloade ZOOM-klienten. Du får mulighed for at downloade ZOOM, når du trykker deltag.

 

Bruger du en smartphone, skal du hente appen 'ZOOM Cloud Meetings' i AppStore eller Google Play. 

Du får muligheden for dette, så snart du trykker deltag via din smartphone. 

Kontaktinfo

Studiesekretær
Dania Erhverv

Hjalp denne side dig?