Del siden
 
       
 
 

Organisering - fokus på forandringer

Fakta

Akademiuddannelse

Innovation, produkt og produktion

Omfang

5 ECTS-point

Flere informationer

Se studieordningen

I samarbejde med

Benefit4life

Indhold

Organisering - fokus på forandringer er for alle, der er interesserede i ledelse og forandringsprocesser. Både ledere, projektledere, konsulenter og ikke mindst nøglemedarbejdere, kan få stort udbytte af fagets indhold.

Forandringer er kommet for at blive. De kommer, fordi virksomheder ønsker at øge konkurrenceevnen, kunderne stiller krav om forandringer, eller fordi nye teknologier skal implementeres. Derfor skal medarbejdere og ledere hele tiden være forandringsparate. 

Faget Organisering giver viden og værktøjer til håndtering af forandringer. Du får den nødvendige viden om forandringers påvirkning på en arbejdsplads, du får indsigt i de teorier der som oftest ligger til grundlag for forandringsbeslutninger, og sidst men ikke mindst får du en række gode værktøjer, som vil hjælpe dig og dine medarbejdere trygt igennem forandringsprocesserne.

 

 

Uddannelsens indhold

 • Du får viden om/kendskab til centrale teorier og metoder, som bruges i forbindelse med forandringsforløb
 • Du lærer om modstand, om baggrunden for modstand i forbindelse med forandringer, og kommer til at arbejde med forskellige metoder og værktøjer, der kan håndtere og minimere modstand
 • Du lærer med udgangspunkt i forskellige modeller at bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger, der opstår i virksomheden i forbindelse med forandringer
 • Igennem praksisnære øvelser bliver du præsenteret for de krav og forventninger, der stilles til dig i rollen som nøglemedarbejder
 • Du lærer om det enkelte menneskes psykologiske reaktion på forandring og lærer, hvordan du selv kan tackle de mange forskellige forandringer, du vil møde
 • Du får desuden indsigt i kommunikationens rolle i forhold til forandringer.

 

Dag 1

 • Velkomst
 • Mål og materialer
 • Forandringsparathed
 • Forandringspsykologi I

Dag 2

 • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge
 • Grundlæggende teori og modeller
 • Forandringspsykologi II
 • Konflikthåndtering

Dag 3

 • Forandringspsykologi III
 • Forandring og kommunikation
 • Forandringens sprog
 • Kommunikation som værktøj

Dag 4

 • Med arbejdsglæden i højsædet
 • Kerneopgaven med udgangspunkt i firmaets værdier, visioner og kultur

Dag 5 (valgfri)

 • Fælles oplæg - godt på vej med opgaven
 • Opsamling og spørgerunde
 • Eksamensplan/rækkefølge
 • Individuel vejledning

Eksamen

Individuel eksamen med udgangspunkt i caseoplægget á 30 min. varighed

Dine undervisere

Trine Egede

Trine er Certificeret og uddannet Arbejdslystkonsulent, og kommer med en baggrund som professionel underviser og foredragsholder, leder og kursustilrettelægger. Hun driver egen virksomhed, hvor fokus er lagt på det gode arbejdsmiljø – herunder at forebygge stress, sikre medarbejdere og ledelsers trivsel under forandringer både i offentlige samt private virksomheder.

Helle Ask

Helle er Certificeret og uddannet Arbejdslystkonsulent, og kommer med en baggrund fra administrative stillinger, hvor organisering, struktur, koordinering samt planlægning var i højsædet. 

 

 

 

Hun driver nu på 10. år egen virksomhed, hvor hovedvægten primært sætter fokus på udvikling og implementering af administrative løsninger, der bygger på optimering, forståelse og skræddersyede løsninger for kunden. Derudover udbyder hun også et ekslusivt PA produkt, rettet mod erhvervsledere.

Planlagte hold og tilmelding

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?