International handel og markedsføring

Vil du være verdensmester i markedsføring?

Fakta

Titel

Akademiuddannelse i international handel og markedsføring

Type

Deltidsuddannelse

Længde

Fleksibel varighed (ca. 3 år)

Uddannelsens niveau

Svarer til kort videregående uddannelse

Omfang

60 ECTS-point

Mere information

Se studieordningen

Indhold

Vil du gerne kunne levere en salgs- og/eller markedsføringsindsats, som gør en forskel for din virksomhed, så er deltidsuddannelsen i international handel og markedsføring noget for dig.

På uddannelsen er der fokus på at du lærer principperne for et godt salg og for god markedsføring, og alt efter dine valg af valgfrie moduler kan du tone din uddannelse efter dine interesser.  

Uddannelsen er særlig relevant for dig:

 • der allerede arbejder med salg og/eller markedsføring
 • som gerne vil arbejde med området i fremtiden.

Uddannelsens opbygning og moduler

Deltidsuddannelsen i international handel og markedsføring består af en række obligatoriske moduler, en række retningsspecifikke moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Du kan læse fagene i den rækkefølge du ønsker, men du skal afslutte med det afsluttende projekt.

Du kan vælge mellem disse retninger: 

 • Eksport
 • Digital
 • Salg
 • Uden retning
 • Obligatoriske moduler

  Obligatorisk

  • Afsætningsstrategi (10 ECTS-point)
  • International markedsføring og analyse (10 ECTS-point)
  • Markedsføring og forhandling (10 ECTS-point)

   

 • Valgfrie moduler

  Vælg 20 point

  • Erhvervsret (10 ECTS-point)
  • Service (5 ECTS-point)
  • Markeds- og kulturanalyser (10 ECTS-point)
  • Eksport og internationalisering (10 ECTS-point)
  • Digital markedsføring (10 ECTS-point)
  • E-handel (10 ECTS-point)
  • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS-point)
  • Strategisk salg (10 ECTS-point)

   

  15 ECTS-point må vælges blandt moduler på andre akademiuddannelser.

 • Afsluttende projekt

  Finalen

  Som afslutning på din akademiuddannelse skal du skrive et afsluttende projekt (10 ECTS-point). 

  Det afsluttende projekt er din mulighed for fordybelse i et område af uddannelsen, som du finder særligt interessant og spændende. 

  Når du har bestået eksamen er du færdiguddannet. 

Retningsspecifikt valg af moduler

Ønsker du at give din akademiuddannelse en retning, kan du herunder se, hvilken kombination af valgfrie moduler du skal vælge.

 • Eksport
  • Markeds- og kulturanalyser (10 ECTS-point)
  • Eksport og internationalisering (10 ECTS-point)
 • Digital
  • Digital markedsføring (10 ECTS-point)
  • E-handel (10 ECTS-point)
 • Salg
  • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS-point)
  • Strategisk salg (10 ECTS-point)

Kontakt og vejledning

 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Strategisk salg

AU i international handel og markedsføring
Skive
Dagundervisning:
kl. 8.30-16.00
Start:
04.01.2018

>
Slut:
08.03.2018
Tilmeld

9000 kr

Mødedatoer:

04.01 + 11.01 + 23.01 + 25.01 + 01.02 + 08.02 + 01.03

Eksamen:

Mundtlig 08.03.2018

Tilmeldingsfrist:

18.12.2017

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Service

AU i international handel og markedsføring
Skive
Dagundervisning:
kl. 08.30-16.00
Start:
09.01.2018

>
Slut:
12.03.2018
Tilmeld

5000 kr

Mødedatoer:

09.01 + 24.01 + 06.02 + 28.02

Eksamen:

Mundtlig 12.03.2018

Tilmeldingsfrist:

18.12.2017

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

E-handel

AU i international handel og markedsføring
Skive
Aftenundervisning:
18.00-21.30
Start:
28.02.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

4600 kr

Mødedatoer:

14 onsdage aftener

Eksamen:

Mundtlig - dato ikke fastlagt

Tilmeldingsfrist:

05.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Digital markedsmarkedsføring

AU i international handel og markedsføring
Hobro
Aftenundervisning:
17.45 - 21.05
Start:
01.03.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

4600 kr

Mødedatoer:

Torsdag aften uge 9 - 24

Eksamen:

Mundtlig uge 26 el. 27

Tilmeldingsfrist:

28.02.2018

 

 

Kontakt Rie Løfquist Madsen med praktiske spørgsmål

Afsluttende eksamensprojekt i int. handel og marke

AU i international handel og markedsføring
Udbydes i flere byer
Dagundervisning:
Fælles intro d. 5/3-18 kl. 8.30-14.00 i Randers
Start:
05.03.2018

>
Slut:
30.06.2018
Tilmeld

6600 kr

Mødedatoer:

Fælles intro d. 5/3-18 kl. 8.30-14.00 i Randers. Herefter individuel vejledning lokalt. Noter i bemærkninger hvilken by du ønsker vejledning i.

Tilmeldingsfrist:

19.02.2018

 

 

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål

Digital markedsføring

AU i international handel og markedsføring
Silkeborg
Dagundervisning:
08.30-15.30
Start:
07.05.2018

>
Slut:
04.07.2018
Tilmeld

9950 kr

Mødedatoer:

7,5 dage (datoer på vej)

Eksamen:

Mundtlig d.4/7-18

Tilmeldingsfrist:

16.05.2018

 

 

Kontakt Pernille Lindkvist Malloul med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Karin Nielsen med fagligt relaterede spørgsmål

Praktiske oplysninger

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

  Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis.

Hjalp denne side dig?