Del siden
 
       
 

Uddannelser i bæredygtighed

Uddannelser er længere forløb, som afsluttes med eksamen. Endvidere giver uddannelser ECTS-point. Vi tilbyder uddannelser inden for bæredygtighed på akademi- og diplomniveau.

Vi har alle et ansvar for en bæredygtig verden. I Dania Erhverv hjælper vi dig og din virksomhed med at omsætte de mange ambitioner om bæredygtighed til konkrete og brugbare resultater i hverdagen.

Uddannelser i bæredygtighed er til dig, der vil have generel bred viden og ønsker mere end korte kurser.

 • Ledelse af bæredygtig udvikling (5 ECTS akademifag)

  Bæredygtighed, cirkulær økonomi, FN’s verdensmål – det er begreber, som alle virksomheder og organisationer i forskelligt omfang forholder sig til. Uddannelsen er for dig, der gerne vil have viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle eget lederskab i en bæredygtig retning. Du arbejder måske allerede med bæredygtighed eller har ambitioner om det.

 • Facilitering af bæredygtige processer (10 ECTS akademifag)

  Forløbet her er sammensat af de to fag ledelse af bæredygtighed + procesfacilitering. 

  Dette forløb henvender sig til dig, som har interesse i den bæredygtige tankegang og som ønsker at få de grundlæggende kompetencer til at kunne facilitere et bæredygtigt projekt. Vi tager udgangspunkt i øvelser og praksisnære redskaber, som sikrer at du kan deltage uanset din nuværende viden inden for bæredygtighed og vi sikrer hermed også at de teorier, metoder og redskaber du introduceres for kan bruges til at udvikle ideer og facilitere bæredygtige projekter fra dag ét i dit nuværende job.

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS diplomfag)

  På dette modul får du viden, færdigheder og kompetencer i relation til begrebet bæredygtighed. Du bliver i stand til at analysere og vurdere bæredygtighed i forhold til virksomheders forretningsudvikling,

  herunder økologiske kredsløb, klimapåvirkninger og naturressourcer. Du opnår indsigt i den miljøpolitiske dagsorden, de 17 verdensmål og samtidig opnår du viden og kompetencer til at udvælge innovative bæredygtige forretningsideer og værdikæder til brug i forretningsudviklingen.

Planlagte hold og tilmelding

Ledelse af bæredygtig udvikling - Klimaparat

Ledelse
Lemvig
Dagundervisning:
09:00-16:00
Start:
13.09.2023

>
Slut:
26.10.2023
Tilmeld

8000 kr

Mødedatoer:

13.09 + 03.10 + 10.10.2023

Eksamen:

Mundtlig 26.10.2023

Tilmeldingsfrist:

21.08.2023

Klimaparat next step

 

Kontakt Kristina Lauge Heckmann Poulsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

Har du spørgsmål?

Studiesekretær
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?