Del siden
 
       
 

Uddannelser i bæredygtighed

Vi har alle et ansvar for en bæredygtig verden. I Dania Erhverv hjælper vi dig og din virksomhed med at omsætte de mange ambitioner om bæredygtighed til konkrete og brugbare resultater i hverdagen.

Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling er til dig, der ønsker at arbejde professionelt med den bæredygtige dagsorden.

Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling

 • Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS point)

  På modulet her, får du en udviklingsbaseret viden om bæredygtighed og de 17 verdensmål, samt hvordan vi som enkeltpersoner og virksomheder kan arbejde med bæredygtig udvikling og implementering af de 17 verdensmål i virksomhedens forretningsmodeller og daglige drift. Faget vil styrke dig i at identificere og forstå behovet for arbejdet med bæredygtighed i relation til virksomhedens forretningsmodeller og værditilbud. Du får desuden kendskab til bæredygtighed i et bredt perspektiv med det formål at kunne udvælge de konkrete tiltag, der knytter sig til bæredygtighed i relation til det daglige arbejde. Og du får en indsigt i, hvordan man arbejder med virksomhedens cirkulære økonomi og tredobbelte bundlinje.

 • Klimaregnskaber (5 ECTS-point)

  På modulet klimaregnskaber får du viden, færdigheder og kompetencer om lovgivning og målsætning inden for klima, CO2-beregning og dokumentation sådan, at du kan bidrage til udarbejdelse af virksomhedens klimaregnskab.

 • Grøn omstilling i praksis (10 ECTS-point)

  På forløbet her kommer du omkring den bæredygtige værdikæde, cirkulær økonomi, råvarers sourcing og leverandørkortlægning. Med andre ord lærer du at bidrage til virksomhedens grønne omstilling med særligt fokus på den fulde værdikæde.

 • ESG-rapportering (5 ECTS-point)

  På modulet her lærer du centrale principper, begreber og modeller i relation til ESG-rapportering, lovgivning, krav og standarder for ESG-rapportering og analyseværktøjer til beregning af virksomheders ESG.

 • Virksomhedens bæredygtige strategi (10 ECTS-point)

  Virksomhedens bæredygtige strategi giver dig viden til arbejdet med at udarbejde og implementering af virksomhedens bæredygtige strategi. Du lærer at identificere strategiske problemstillinger i en bæredygtig og praktisk kontekst og at tage aktivt del i udarbejdelse af helhedsorienterede løsningsforslag.

 • Bæredygtig digital transformation (10 ECTS point)

  Bæredygtig digital transformation handler om at arbejde databaseret og benytte digitale og nye teknologiske muligheder til at understøtte virksomhedens bæredygtige udvikling.

 • Bæredygtighed og adfærdsdesign (5 ECTS-point)

  Bæredygtighed og adfærdsdesign handler om at kunne udvikle og implementere bæredygtige løsninger baseret på indsigter fra adfærdsdesign.

 • Ledelse af bæredygtig udvikling (5 ECTS point)

  Faget er fra akademiuddannelsen i ledelse og kan bruges som valgfag på akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling. 

  Bæredygtighed, cirkulær økonomi, FN’s verdensmål – det er begreber, som alle virksomheder og organisationer i forskelligt omfang forholder sig til. Uddannelsen er for dig, der gerne vil have viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle eget lederskab i en bæredygtig retning. Du arbejder måske allerede med bæredygtighed eller har ambitioner om det.

Planlagte hold og tilmelding

Ledelse af bæredygtig udvikling

AU i Ledelse
Randers SØ
Dagundervisning - Hybrid
8:00-15:25
Start:
23.05.2024

>
Slut:
27.06.2024
Tilmeld

8500 kr

Mødedatoer:

23.05 + 30.05 + 06.06 + 13.06

Eksamen:

Mundtlig 27.06.2024

Tilmeldingsfrist:

25.04.2024

Udover deltagerbetalingen skal der påregnes udgifter til materialer.

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller

Har du spørgsmål?

Chefkonsulent
Dania Erhverv
Studiesekretær
Erhvervsakademi Dania
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os.

  Du kan læse mere om dine muligheder som ledig her

   

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

  Mange kan også søge om op til 10.000 kroner i omstillingsfonden pr. år. 

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til digital post.

Hjalp denne side dig?