Del siden
 
       
 
 

Coach­uddannelsen

Specialdesignet coachuddannelse på deltid til dig, der ønsker at opnå solide coachingfærdigheder på en kompetencegivende uddannelse med fokus på dig som coach.

På coachuddannelsen skaber vi et helt specielt rum og fællesskab på holdet, som sætter gode og trygge rammer for din læring og udvikling.

På uddannelsen får du en praktisk og anvendelig værktøjskasse fyldt med velafprøvede og evidensbaserede metoder og grundlæggende coachingteknikker, som klæder dig på til at arbejde med coaching i organisationer.

Samtidigt indeholder coachuddannelsen konflikthåndtering og positiv psykologi, som er vigtige redskaber i den rejse, du vælger at tage på med denne uddannelse.

 

Uddannelsens indhold

Coachuddannelsen henvender sig til dig, der har et stort ønske om at bruge coaching i dit arbejde for at forbedre dine kommunikative evner og opnå faglig og personlig udvikling.

Måske arbejder du i dag som konsulent, HR-medarbejder, leder, sagsbehandler, mentor, koordinator, projektleder, pædagog eller lærer, men det kan også være noget helt andet. Rigtig mange mennesker vil profitere i deres arbejdsliv af en coachuddannelse.

Den fulde coachinguddannelse består af tre moduler, som til sammen giver 25 ECTS-point og klæder dig på til at arbejde med blandt andet coaching og konflikthåndtering i både virksomheder og organisationer. 

 

 

 

 

Coachuddannelsen er en fleksibel akademiuddannelse på i alt 25 ECTS point.

Herunder kan du læse mere om de enkelte fag:

 • Coaching i organisationer - 10 ECTS-point

  Coaching i organisationer er et fag fra akademiuddannelsen i ledelse.

  I dette modul lærer du om grundlæggende:

  • coachingteknikker og -metoder
  • lytte- og spørgeteknikker
  • systemisk og protreptisk coaching
  • kognitiv teori
  • socialkonstruktivisme
  • realisme
  • fixed og growth mindset
  • feedback og feedforward


  Desuden lærer du at bruge modeller og værktøjer til at give coachingsessioner og coaching som kommunikationsform mere dybde på en enkel måde.

 • Coaching og konflikthåndtering - 10 ECTS-point

  Coaching og konflikthåndtering er ligeledes et fag fra akademiuddannelsen i ledelse.

  I dette modul lærer du blandt andet om principperne bag mægling- og mediationsprocesser samt konflikt- og anerkendelsestrappen.

  Vi arbejder også med håndtering af konflikter, herunder forståelse for optrapning, nedtrapning, spejlneuroner og værdi- og følelsesmæssig intelligens.

  Du får en solid indføring i Myers Briggs’ type indikatortest (MBTI), som er et af de mest anvendte udviklingsredskaber inden for coaching og konfliktløsning. 

  Gennem arbejdet med MBTI lærer du blandt andet, hvordan du selv og andre mennesker henter energi og inspiration samt hvilke dominerende processer, der går forud for, at de træffer deres beslutning.

 • Positiv psykologi i organisationer - 5 ECTS-point

  I akademifaget positiv psykologi i organisationer lærer du om filosofien bag det forskningstunge ophav i positiv psykologi, som bidrager med nytænkning til højere trivsel i arbejdslivet.

  Her er fokus på det, som skaber trivsel, glæde og mening i hverdagen.

  Gennem gode relationer, positive følelser og mening omsætter og oversættes teorien til brug på arbejdspladserne.

  Du får desuden en grundig introduktion til klassifikationssystemet af menneskelige styrker udviklet gennem Martin Seligman’s arbejde med positiv psykolog.

Planlagte hold og tilmelding

Coachuddannelsen er en akademiuddannelse på i alt 25 ECTS point og består af følgende moduler:

Har du spørgsmål?

 
Studiesekretær
Dania Erhverv
 
Chefkonsulent
Dania Erhverv

Hjalp denne side dig?