Del siden
 
       
 

Industri 4.0

Fremtidssikker uddannelse i samarbejde med Dansk IngeniørService og Dania Erhverv

Den fjerde industrielle revolution ruller ind over Danmark og resten af verden, og udviklingen går kun en vej.

En robot er ikke længere bare en robot, som bliver kodet til et stykke bestemt trivielt arbejde – nu er robotten online og kan tænke.

Bliv up-to-date med Industri 4.0

I dag arbejder den digitale teknologi sammen – med hinanden og med mennesker. Men hvordan får din virksomhed de rette kompetencer til at sikre, at også I får del i det store potentiale, som industri 4.0 giver?

Dania Erhverv har indgået en samarbejdsaftale med Dansk IngeniørService. Aftalen kombinerer vores erfaring og spidskompetence inden for uddannelse med Dansk IngeniørServices ekspertise og erfaring på det tekniske område. På den måde har vi skabt den bedst mulige Industri 4.0-uddannelse.

Uddannelsen bygger på akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion. Til en start udbyder vi Projektledelse og Technology Business Management.

Projektledelse

 

Projektledelse - Industri 4.0 sikrer agile arbejdsgange i virksomheden, så I kan træffe beslutninger på baggrund af data – i alle dele af virksomhedens processer.

Uddannelsen retter sig mod medarbejdere i virksomheder, der ønsker at styre sammenhængen mellem strategien og de agile arbejdsgange. Samtidig er ”projektledelse” med til at fremme medarbejdernes og virksomhedens potentiale for udvikling.

Forløbet indeholder

 • Agile projektmetoder, sprintbaseret tilgang
 • Visuel projektledelse
 • Styring af innovative processer
 • Agere i rollen som projektleder
 • Sammensætning af teamroller og kompetencer
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering

Technology Business Management

Technology Business Management tager afsæt i akademifaget ”vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis” og sætter fokus på systematiske arbejdsgange i virksomheden og sikrer, at der kan træffes data-drevne beslutninger. Samtidig vil forløbet være med til at sikre en agil og tilpasningsparat virksomhed.  og medvirker til en agil virksomhed.

Forløbet retter sig til medarbejdere fra virksomheder, som ønsker et løbende strategisk overblik samt at skabe vækst gennem innovation, teknologi  og operative vækstmål.

Forløbet indeholder

 • Teknologi strategi
 • Teknologisk udsyn
 • Teknologisk retning
 • Udarbejde og vurdering af forretningsmodeller
 • Risikoafklaring og villighed
 • Samarbejde og netværk i relation til vækst
 • Ledelse af forretningsudvikling

Kontakt og information

Chefkonsulent
Dania Erhverv
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte kurser og tilmelding

Praktiske informationer

 • Adgangskrav

  For at blive optaget på en akademiuddannelse eller enkeltfag kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

  Derudover kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået under en afsluttet erhvervsuddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse for voksne medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

  Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

  Eventuelle øvrige fagspecifikke adgangskrav, som eksempelvis krav om at læse fag i en obligatorisk bestemt rækkefølge, vil fremgå ovenfor og af studieordningen.

 • Økonomi og tilmelding

  Prisen fremgår ved tilmelding. Tilmeldingen er bindende og afregningen skal ske ved holdets start – også selvom du måtte springe fra før eller undervejs. Bliver forløbet mod forventning ikke oprettet, skal du selvfølgelig ikke betale.

  Med mindre andet er nævnt skal du oveni prisen beregne udgifter til undervisningsmateriale svarende til 500-800 kroner pr. fag.

  Er du ledig skal du ved tilmelding kontakte en studiesekretær i Dania Erhverv (se nedenfor)

 • Info til ledige

  I udgangspunktet kan du som ledig deltage i alle akademifag under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger fra Erhvervsakademi Danias side i forhold til om du som ledig kan læse et modul eller akademiuddannelse hos os, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

  Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

  Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?

  Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som du kan se et nedenfor.

  Har du en længere videregående uddannelse?

  Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage på et fag fra den regionale positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

  Positivlisten for region Østjylland

  Positivlisten for region Vestjylland

  Positivlisten for region Nordjylland

 • Tilskudsmuligheder

  Der er ofte forskellige og gode tilskudsmuligheder du kan søge i forhold til at få dækket dele eller hele deltagergebyret. Det kan være kompetencefonde, din fagforening eller andet. Nogle arbejdsgivere betaler også for deres medarbejderes efteruddannelse.

  Er du ansat i staten har du mulighed for at søge tilskud i statens kompetencefond.

 • Eksamen

  Alle fag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du kan se, hvilken eksamensform det enkelte fag har i studieordningen.

  Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

  Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

  Når du har betalt deltagergebyret til et fag, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

  Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

  Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

  Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Hjalp denne side dig?