Del siden
 
       
 
 

Ledernes akademi­uddannelse

En fuld akademiuddannelse i ledelse, som udbydes i samarbejde med Ledernes Kompetencecenter.

Med Ledernes akademiuddannelse får du konkrete værktøjer til at løfte din ledelsesopgave, uanset hvor stor den måtte være. Det er en kort videregående uddannelse på deltid, som du kan kombinere med dit daglige arbejde som leder.

Ledernes akademiuddannelse tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige udfordringer, du møder til dagligt som leder. Ved på den måde at gøre undervisningen praksisnær får du styrket både dine personlige og faglige kompetencer, sideløbende med at du arbejder.

 

Uddannelsens indhold

 

Ledernes akademiuddannelse giver dig det teoretiske fundament og konkrete redskaber til at udvikle dig som leder. 

Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at du følges med dine medstuderende igennem hele forløbet. Derved udbygger du dit ledelsesnetværk, som du kan tage med videre, når uddannelsen er afsluttet. 

Ledernes akademiuddannelse består af fem moduler og et afgangsprojekt, som til sammen giver 60 ECTS-point og klæder dig på til at arbejde udviklingsorienteret og strategisk med ledelse. 

 

 

 

Uddannelsens opbygning:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • To valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Et obligatorisk afgangsprojekt (10 ECTS)

Hvert modul består af 3 x 2 dages kursus, sparring og en afsluttende eksamen.

 

Pris for ét fagmodul: 17.300 kr.

Pris for de tre obligatoriske fagmoduler: 41.300 kr.

Pris for hele uddannelsen: 79.300 kr. (der betales i 3 rater)

 

Med i pakken får du blandt andet:

 • Personprofil med individuel personlig tilbagemelding
 • Abonnement på magasinet 'Ledelse i dag'
 • Et stærkt ledelsesnetværk sammen med dine medstuderende – fysisk og digitalt
 • Webinarer med aktuelle ledelsestemaer

 

Obligatoriske fag:

 • Ledelse i praksis - 10 ECTS-point

  Ledelse i praksis giver dig de teoretiske redskaber til at vurdere praksisnære problemstillinger. Her får du udviklet din forståelse for det personlige lederskab, og du opnår en værdifuld indsigt i din egen ledelsespraksis, som gør dig i stand til at lægge en strategi for din egen udvikling som leder.

  I dette modul lærer du at:

  • Varetage ledelsesmæssige funktioner
  • Vurdere problemstillinger og justere arbejdsgange og -processer
  • Lægge strategi for din egen ledelsesmæssige udvikling
  • Anvende ledelseskommunikation med fokus på formidling
  • Håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet, både operationelt og taktisk
  • Strukturere et projekt ud fra centrale teorier og metoder
  • Reflektere over ledelsespraksis i eget erhverv


  Desuden lærer du at formidle ledelsesmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til både kollegaer og samarbejdspartnere.

 • Organisation og arbejdspsykologi - 10 ECTS-point

  Med organisation og arbejdspsykologi får du en grundlæggende forståelse for, hvordan strukturer og processer fungerer i en organisation, hvor også kultur spiller ind. 

  Du får et teoretisk fundament til at kunne arbejde udviklingsorienteret med motivation og trivsel hos både teams og individer på arbejdspladsen.

  Desuden får du konkrete redskaber til at identificere problemstillinger i praksis samt at udarbejde og formidle løsningsforslag herpå.

  I dette modul lærer du at:

  • Forstå kompleksiteten ved at udvikle organisationers struktur, processer, kultur og etik
  • Forstå arbejdspsykologi med fokus på motivation, trivsel og arbejdsmiljø
  • Identificere symptomer og problemstillinger for at kunne udarbejde praktiske løsningsforslag
  • Bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og målopfyldelse
  • Håndtere og justere udviklingsorienterede og tværlige samarbejdsprocesser
  • Gennemføre dataindsamling ud fra metodeteori
  • Udvikle din egen praksis ud fra en struktureret sammenhæng inden for organisation og arbejdspsykologi
 • Det strategiske lederskab - 10 ECTS-point

  Med det strategiske lederskab får du mulighed for at opgradere dig selv til det strategiske ledelsesniveau, så du kan være med til at realisere din organisations mål igennem strategisk forandring.

  Du lærer blandt andet om forandringsledelse og -processer, der kan skabe mening, handling og ejerskab hos dine medarbejdere og din organisation.

  Desuden lærer du at omsætte din indsigt i organisationens værdisæt og branche til udviklingsmæssige tiltag. 

  I dette modul lærer du at:

  • Forstå det strategiske lederskabs processer, vilkår og perspektiver
  • Forstå virkninger af konkret ledelsespraksis i forbindelse med strategiske tiltag og udviklingsprocesser på organisatorisk og personligt plan
  • Identificere dine egne og din organisations udviklingsbehov ud fra din organisations strategi
  • Omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, som skaber ejerskab og handling
  • Anvende forandringsledelse på alle niveauer i organisationen

Planlagte hold og tilmelding

Obligatoriske fag

Ledelse
Viborg
Dagundervisning:
9:00-16:00
Start:
09.09.2020

>
Slut:
08.04.2021
Tilmeld

41300 kr

Mødedatoer:

3 fag á 6 undervisningsdage

Eksamen:

3 mundtlige

Tilmeldingsfrist:

26.08.2020

Udbydes i samarbejde med Lederne

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmateriale

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

Ledelse i praksis

Ledelse
Viborg
Dagundervisning:
09.00-16.00
Start:
09.09.2020

>
Slut:
05.11.2020
Tilmeld

17300 kr

Mødedatoer:

09.09 +10.09 + 30.09 + 01.10 + 21.10 + 22.10 2020

Eksamen:

Mundtlig 04.11 + 05.11 2020

Tilmeldingsfrist:

21.08.2020

Udbydes i samarbejde med Lederne

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmateriale

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

organisering - Aarhus

Innovation, produkt & produktion
Århus N
Dagundervisning:
09:00 - 15:00
Start:
25.08.2020

>
Slut:
17.11.2020
Tilmeld

7900 kr

Mødedatoer:

25.08 + 08.09 + 22.09 + 06.10 + 20.10 + 27.10

Eksamen:

Mundtlig 16.11 + 17.11 2020

Tilmeldingsfrist:

10.08.2020

 

 

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Annemette Lyngby med fagligt relaterede spørgsmål

organisering - København

Innovation, produkt & produktion
København Ø
Dagundervisning:
09:00 - 15.00
Start:
26.08.2020

>
Slut:
19.11.2020
Tilmeld

7900 kr

Mødedatoer:

26.08 + 09.09 + 23.09 + 07.10 + 21.10 + 28.10

Eksamen:

18.11 + 19.11 2020

Tilmeldingsfrist:

09.08.2020

 

 

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Annemette Lyngby med fagligt relaterede spørgsmål

organisering - Kolding

Innovation, produkt & produktion
Kolding
Dagundervisning:
09:00 - 15:00
Start:
27.08.2020

>
Slut:
24.11.2020
Tilmeld

7900 kr

Mødedatoer:

27.08 + 10.09 + 24.09 + 08.10 + 22.10 + 29.10

Eksamen:

Mundtlig 23.11 + 24.11 2020

Tilmeldingsfrist:

11.08.2020

 

 

Kontakt Mia de Choen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Annemette Lyngby med fagligt relaterede spørgsmål

Organisation og arbejdspsykologi

Ledelse
Viborg
Dagundervisning:
09.00-16.00
Start:
11.11.2020

>
Slut:
08.01.2021
Tilmeld

17300 kr

Mødedatoer:

11.11 + 12.11 + 02.12 + 03.12 + 16.12 + 17.12 2020

Eksamen:

Mundtlig 07.01 + 08.01 2021

Tilmeldingsfrist:

23.10.2020

Udbydes i samarbejde med Lederne

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmateriale

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

Det strategiske lederskab

Ledelse
Viborg
Dagundervisning:
09.00-16.00
Start:
10.02.2021

>
Slut:
08.04.2021
Tilmeld

17300 kr

Mødedatoer:

10.02 + 11.02 + 24.02 + 25.02 + 17.03 + 18.03 2021

Eksamen:

Mundtlig 07.04 + 08.04 2021

Tilmeldingsfrist:

20.01.2021

Udbydes i samarbejde med Lederne

Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmateriale

Kontakt Karin Nielsen med praktiske spørgsmål Eller
kontakt Pernille Lindkvist Malloul med fagligt relaterede spørgsmål

Har du spørgsmål?

 
Chefkonsulent
Dania Erhverv
 
Studiesekretær
Dania Erhverv

Hjalp denne side dig?