Del siden
 
       
 

Lederuddannelsen til SOSU og PAU

Lederuddannelse, der er skræddersyet social- og sundhedsassistenter samt pædagogiske assistenter.

Med denne lederuddannelse får du de teoretiske redskaber, som du har brug for i din dagligdag som leder, teamleder eller lignende.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med flere af landets social- og sundhedsskoler.

Uddannelsens indhold

For at sikre dig en solid ledelsesplatform er der gennem hele uddannelsen fokus på at sikre sammenhængen mellem teori og praksis.
Uddannelsen tager afsæt i dine erfaringer, din viden og dine indsigter og sætter dem ind i en ledelsesteoretisk ramme, så du bliver rustet til den virkelighed, du skal agere i.

Du bliver fortrolig med aktuelle og relevante ledelses- og samarbejdsformer, du bliver mere bevidst om dine egne styrker og svagheder som leder, og du vil få et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentiale.

De begreber og metoder, der arbejdes med, kan du anvende i din praksis med det samme, ligesom du får styrket din evne til at kommunikere konstruktivt både horisontalt og vertikalt i organisationen.

Undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i din virkelighed og de udfordringer, du står med i dagligdagen og bygger videre på de erfaringer, du allerede har.

Vi arbejder individuelt og i grupper med en blanding af cases, øvelser og teoretiske oplæg. Gennem hele forløbet vil du få en studiemakker.

Lederuddannelsen er en akademiuddannelse i ledelse, der består af følgende  akademifags-moduler.

 

Obligatoriske fag: 

  • Ledelse i praksis (10 ECTS-point)
  • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS-point)
  • Det strategiske lederskab (10 ECTS-point)

Valgfag:

  • Borgerkommunikation (10 ECTS-point)
  • Teamledelse (5 ECTS-point)
  • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS -point)

 

  • Afgangsprojekt i ledelse (10 ECTS-point)


Du kan også vælge at deltage i enkelte moduler uden at læse hele akademiuddannelsen.

Har du spørgsmål?

Chefkonsulent
Dania Erhverv
Studiesekretær
Dania Erhverv

Planlagte hold og tilmelding

Hjalp denne side dig?